flag vietnamese flag english 

(1) Phạm vi áp dụng

(2) Tài liệu viện dẫn

(3) Thuật ngữ và định nghĩa

(4) Hệ thống quản lý chất luợng.

 • Yêu cầu chung
 • Yêu cầu về hệ thống tài liệu
  • Sổ tay chất luợng
  • Kiểm soát tài liệu
  • Kiểm soát hồ sơ

(5) Trách nhiệm của lãnh đạo

 • Cam kết của lãnh dạo
 • Huớng vào khách hàng
 • Chính sách chất luợng
 • Hoạch dịnh
  • Mục tiêu chất luợng
  • Hoạch dịnh hệ thống quản lý chất luợng
 • Trách nhiệm, quyền hạn và trao dổi thông tin
  • Trách nhiệm và quyền hạn
  • Ðại diện của lãnh dạo
  • Trao dổi thông tin nội bộ
 • Xem xét của lãnh dạo

(6) Quản lý nguồn lực

 • Cung cấp nguồn lực
 • Nguồn nhân lực
 • Cơ sở hạ tầng
 • Môi truờng làm việc

(7) Tạo sản phẩm

 • Hoạch dịnh việc tạo sản phẩm
 • Các quá trình liên quan dến khách hàng
 • Thiết kế và phát triển
 • Mua hàng
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Kiểm soát thiết bị theo dõi và do luờng

(8) Ðo luờng, phân tích và cải tiến

 • Theo dõi và do luờng
 • Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Phân tích dữ liệu
 • Cải tiến
  • Cải tiến liên tục
  • Hành động khắc phục
  • Hành động phòng ngừa

 

Mới cập nhật

16 05

Đánh giá nội bộ Văn phòng năm 2018

Chương trình đánh giá nội bộ Văn phòng năm 2018 đã được Ban Giám đốc phê duyệt vào ngày 17 tháng 4 ...

Đọc thêm...
05 04

Đánh giá nội bộ Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng ...

Căn cứ Quyết định số 4094/QĐ-ĐHBK-TCHC do Hiệu Trưởng Trường Đại học Bách Khoa ký ngày 21 tháng 12 ...

Đọc thêm...
07 03

V/v thu thập ý kiến sinh viên về môn học, ...

Với mục đích thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng môn học để từ đó đưa ra giải pháp ...

Đọc thêm...

Hình ảnh

Thông tin liên hệ

 • Văn phòng Đào tạo Quốc tế,
  Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM
 • (84-8) 38 654 183
  016 9798 9798
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Văn phòng Đào tạo quốc tế - Đại học Bách Khoa (tên tiếng Anh: Office for International Study Programs - OISP) là đầu mối quản lý, tuyển sinh, vận hành toàn bộ các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, liên kết quốc tế bậc đại học, sau đại học của Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM. Đọc thêm

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận được thông tin cập nhật mới nhất từ VPĐTQT

Hãy nói ý kiến của bạn
Tên: (*)
Invalid Input
Bạn là (*)
Invalid Input
Bạn thuộc: (*)

Invalid Input
Địa chỉ liên lạc của bạn
Email:
Invalid Input
Mobile:
Invalid Input
Ý kiến của bạn: (*)
Invalid Input
Security code (*) Security code
Invalid Input
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction