flag vietnamese flag english 

TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Ban Giám Đốc luôn định hướng và kiểm soát tổ chức một cách có hệ thống, đảm bảo có các bằng chứng về sự cam kết đối với việc xây dựng, thực hiện và duy trì HTQLCL cũng như có chương trình cải tiến thường xuyên tính hiệu lực của hệ thống.

 Biện pháp thực hiện

Lãnh đạo cam kết xây dựng, duy trì hệ thống quản lý tích hợp chất lượng và phù hợp với ISO 9001:2015 và cải tiến liên tục thông qua việc xây dựng hệ thống chất lượng và giám sát các hoạt động nhằm chứng minh khả năng đạt và duy trì chất lượng của mình

Trách nhiệm đối với hệ thống quản lý chất lượng:

Ban giám đốc Văn phòng Đào tạo đã thiết lập và triển khai chính sách và các quy trình thực hiện tác nghiệp trong từng quá trình tại các bộ phận. Mỗi quá trình có người chịu trách nhiệm chính và mỗi cá nhân tham gia vào quá trình cũng có các trách nhiệm được xác định trong từng quy trình, quy định. Ban giám đốc và phụ trách các bộ phận đảm bảo mọi thành viên tham gia vào các quá trình đều được huấn luyện và được cung cấp các nguồn lực cần thiết để làm tốt công việc được giao.

Xem xét của lãnh đạo:

Ban lãnh đạo tổ chức cuộc họp xem xét lãnh đạo 1 lần/năm, hoặc đột xuất tùy theo yêu cầu của Giám đốc để đảm bảo phù hợp, thỏa đáng, đáp ứng yêu cầu mục tiêu - chính sách đã xác định và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, từ đó xác định nguồn lực và các hoạt động cần thiết nhằm duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Mới cập nhật

Hình ảnh

Thông tin liên hệ

  • Văn phòng Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
  • (028) 7300 4183
  • Email ĐBCL OISP: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • Email OISP: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Văn phòng Đào tạo quốc tế - Đại học Bách Khoa (tên tiếng Anh: Office for International Study Programs - OISP) là đầu mối quản lý, tuyển sinh, vận hành toàn bộ các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, liên kết quốc tế bậc đại học, sau đại học của Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM. Đọc thêm
Hãy nói ý kiến của bạn
Tên: (*)
Invalid Input
Bạn là (*)
Invalid Input
Bạn thuộc: (*)

Invalid Input
Địa chỉ liên lạc của bạn
Email:
Invalid Input
Mobile:
Invalid Input
Ý kiến của bạn: (*)
Invalid Input
Security code (*) Security code
Invalid Input
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction