flag vietnamese flag english 

1. Chức năng:

 • Có chức năng đề xuất và thực hiện những ý kiến liên quan đến lĩnh vực chất lượng nhằm đảm bảo các yêu cầu nội bộ và bên ngoài theo các tiêu chuẩn chất lượng đạt được.
 • Đảm bảo tất cả các hoạt động liên quan đến công tác chất lượng của toàn bộ Văn phòng.

2. Nhiệm vụ:

 • Hoạch định mục tiêu chất lượng cho VP

  • Dựa vào mục tiêu VP, xây dựng kế hoạch chất lượng của năm để triển khai việc QLCL cho từng năm;
  • Xây dựng mục tiêu chất lượng để theo dõi việc thực hiện mục tiêu của từng BP khác.

   

 • Thiết lập hệ thống QLCL

  • Xây dựng, đưa vào áp dụng, duy trì và phát triển hệ thống QLCL cho toàn bộ VP;
  • Sửa đổi và cải tiến hệ thống QLCL sao cho phù hợp với yêu cầu về chất lượng trong giáo dục;
  • Xây dựng, ban hành và theo dõi việc thực hiện các quy trình, quy định trong VP;

   

 • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến QLCL

  • Xây dựng các quy trình kiểm tra, giám sát và đánh giá hệ thống QLCL nội bộ, theo dõi việc thực hiện nhằm đảm bảo hệ thống QLCL đang hoạt động hiệu quả;
  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo QLCL, tổ chức các hoạt động cải tiến trong toàn Văn phòng;

 • Xử lý khiếu nại có liên quan đến chất lượng

  • Phân tích nguyên nhân của khiếu nại và nguyên nhân gây ra việc không đạt chất lượng, đưa ra các biện pháp khắc phục, các đối sách ngăn chặn tái phát sinh và chỉ đạo cho các BP thực hiện;
  • Lập các phương án phòng ngừa và định kỳ kiểm tra việc thực hiện;
  • Phản hồi khiếu nại khi có yêu cầu.

Mới cập nhật

Hình ảnh

Thông tin liên hệ

 • Văn phòng Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
 • (028) 7300 4183
 • Email ĐBCL OISP: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Email OISP: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Văn phòng Đào tạo quốc tế - Đại học Bách Khoa (tên tiếng Anh: Office for International Study Programs - OISP) là đầu mối quản lý, tuyển sinh, vận hành toàn bộ các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, liên kết quốc tế bậc đại học, sau đại học của Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM. Đọc thêm
Hãy nói ý kiến của bạn
Tên: (*)
Invalid Input
Bạn là (*)
Invalid Input
Bạn thuộc: (*)

Invalid Input
Địa chỉ liên lạc của bạn
Email:
Invalid Input
Mobile:
Invalid Input
Ý kiến của bạn: (*)
Invalid Input
Security code (*) Security code
Invalid Input
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction