flag vietnamese flag english 

Tổ Đảm bảo chất lượng - Văn phòng Đào tạo Quốc tế (viết tắt là ĐBCL OISP) là đội ngũ chuyên trách về việc thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng mà đứng đầu tổ chức là Ban lãnh đạo – Đại diện lãnh đạo về chất lượng ra tầm nhìn để hướng toàn bộ hoạt động của Văn phòng đi theo một tiêu chuẩn cao ngang tầm Quốc tế.

1. Đại diện lãnh đạo về chất lượng:

 • TS. Nguyễn Cảnh Tuấn                                    Chức vụ : Phó Giám đốc VPĐTQT

Đại diện lãnh đạo về chất lượng là người nằm trong Ban lãnh đạo của tổ chức - Lãnh đạo cao nhất của tổ chức chịu trách nhiệm về các vấn đề hệ thống chất lượng của Văn phòng.

2. Chuyên trách:

 • ThS. Nguyễn Thị Thanh Trang                         Chuyên viên
 • ThS. Trần Huỳnh Thảo Uyên                            Chuyên viên
 • CN. Lưu Thị Kim Cúc                                       Chuyên viên

3. Chuyên gia: GVC.TS. Nguyễn Hứa Phùng            

Là người được Ban lãnh đạo giao phó và chịu trách nhiệm về công tác thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng mà Văn phòng Đào tạo Quốc tế cần phấn đấu đạt được và duy trì tiêu chuẩn đó ở mức tốt nhất. Các công việc điển hình như:

 • Quản lý và vân hành hệ thống chất lượng ISO 9001:2015
 • Kiểm soát và vận hành hệ thống khảo sát các bên liên quan: Sinh viên, SV Tốt nghiệp, Cựu SV, Giảng viên, Nhân viên, Doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ
 • Kiểm soát và vận hành hệ thống chất lượng theo bộ tiêu chuẩn chất lượng bên trong CTCLC-TT.

Hình ảnh

Thông tin liên hệ

 • Văn phòng Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
 • (028) 7300 4183
 • Email ĐBCL OISP: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Email OISP: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Văn phòng Đào tạo quốc tế - Đại học Bách Khoa (tên tiếng Anh: Office for International Study Programs - OISP) là đầu mối quản lý, tuyển sinh, vận hành toàn bộ các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, liên kết quốc tế bậc đại học, sau đại học của Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM. Đọc thêm
Hãy nói ý kiến của bạn
Tên: (*)
Invalid Input
Bạn là (*)
Invalid Input
Bạn thuộc: (*)

Invalid Input
Địa chỉ liên lạc của bạn
Email:
Invalid Input
Mobile:
Invalid Input
Ý kiến của bạn: (*)
Invalid Input
Security code (*) Security code
Invalid Input
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction