flag vietnamese flag english 

Ban ĐBCL OISP Là đội ngũ chuyên trách về việc thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng mà đứng đầu tổ chức là Ban lãnh đạo – Đại diện lãnh đạo về chất lượng ra tầm nhìn để hướng toàn bộ hoạt động của Văn phòng đi theo một tiêu chuẩn cao ngang tầm Quốc tế. Thành phần Ban ĐBCl gồm có:

1. Đại diện lãnh đạo về chất lượng:

 • TS. Vũ Thế Dũng                                  Chức vụ : Giám đốc VPĐTQT
 • ThS. Nguyễn Thị Ánh Phương              Chức vụ: Phó Giám đốc VPĐTQT

Đại diện lãnh đạo về chất lượng là người nằm trong Ban lãnh đạo của tổ chức - Lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải chỉ định một thành viên trong ban lãnh đạo chịu trách nhiệm về các vấn đề hệ thống chất lượng của Văn phòng. Đó là người mà trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 đã định nghĩa: "Một thành viên ban lãnh đạo có trách nhiệm và quyền hạn đảm bảo các quá trình cần thiết cả hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, thực hiện và duy trì".

2. Chuyên trách:

 • Nguyễn Thị Thanh Trang                         Chức vụ: Phó BP.Hành chính Tổng hợp     

Là người được Ban lãnh đạo giao phó và chịu trách nhiệm về công tác thực hiện các hoạt động theo thiêu chuẩn chất lượng mà Văn phòng Đào tạo Quốc tế cần phấn đấu đạt được và duy trì tiêu chuẩn đó ở mức tốt nhất. Các công việc điển hình như:

 • Hoạch định mục tiêu chất lượng cho VP và trình Đại diện lãnh đạo
 • Thiết lập các hệ thống Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế
 • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Chất lượng
 • Xử lý vấn đề có liên quan đến chất lượng

3. Ủy viên

 • Nguyễn Thị Lệ Thi                                Chức vụ: Trưởng BP. Chuyển tiếp
 • Cao Tuấn Minh                                      Chức vụ: Trưởng BP. Học vụ
 • Vũ Thị Thanh thủy                                 Chức vụ: Trưởng BP. EMBA-MCI

Là các thành viên tham gia các quá trình xây dựng hệ thống Chất lượng tại Bộ phận, phối hợp cùng chuyên trách triển khai các công tác mà Đại diện lãnh đạo giao phó.

Mới cập nhật

01 06

Họp đánh giá tái chứng nhận ISO 9001 và chuyển ...

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) đón tiếp Đoàn BSI (British Standards ...

Đọc thêm...
16 05

Đánh giá nội bộ Văn phòng năm 2018

Chương trình đánh giá nội bộ Văn phòng năm 2018 đã được Ban Giám đốc phê duyệt vào ngày 17 tháng 4 ...

Đọc thêm...
05 04

Đánh giá nội bộ Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng ...

Căn cứ Quyết định số 4094/QĐ-ĐHBK-TCHC do Hiệu Trưởng Trường Đại học Bách Khoa ký ngày 21 tháng 12 ...

Đọc thêm...

Hình ảnh

Thông tin liên hệ

 • Văn phòng Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
 • (028) 7300 4183
 • Email ĐBCL OISP: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Email OISP: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Văn phòng Đào tạo quốc tế - Đại học Bách Khoa (tên tiếng Anh: Office for International Study Programs - OISP) là đầu mối quản lý, tuyển sinh, vận hành toàn bộ các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, liên kết quốc tế bậc đại học, sau đại học của Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM. Đọc thêm
Hãy nói ý kiến của bạn
Tên: (*)
Invalid Input
Bạn là (*)
Invalid Input
Bạn thuộc: (*)

Invalid Input
Địa chỉ liên lạc của bạn
Email:
Invalid Input
Mobile:
Invalid Input
Ý kiến của bạn: (*)
Invalid Input
Security code (*) Security code
Invalid Input
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction