Human Resource Supervisor

Chủ nhật, 20 Tháng 12 2015

Bạn Sẽ Làm Gì

 1. Vận hành chiến lược nhân sự
 2. Thiết kế và vận hành hệ thống quản lý nhân sự với qui mô 40 nhân viên và sẽ phát triển lên 70 nhân viên trong 3 năm tới
 3. Đảm bảo công tác tuyển dụng, đánh giá, duy trì, phát triển đội ngũ.
 4. Thiết kế và quản lý hệ thống đào tạo nội bộ, phát triển nhân sự
 5. Cùng BGĐ thiết kế và vận hành hệ thống KPI, lương, thưởng, phúc lợi tài chính và phi tài chính cho toàn bộ đơn vị
 6. Báo cáo trực tiếp: Vị trí này báo cáo trực tiếp lên Giám Đốc Điều Hành

Chuyên Môn Của Bạn

 1. Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, ưu tiên có bằng MBA, hay bằng master, và hoặc các chứng chỉ huấn luyện chuyên nghiệp có liên quan.
 2. Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, trình độ IELTS từ 6.0 trở lên*
 3. Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm ở trong công tác nhân sự, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý ở công ty có qui mô tương đương. Có kinh nghiệm thực tế về 5 yêu cầu trong mô tả công việc.
 4. Kỹ năng giao tiếp tốt
 5. Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng tốt.
 6. Có đạo đức tốt
 7. Có sức khỏe tốt.
*Các ứng viên tốt nghiệp đại học, cao học ở nước nói tiếng Anh được chấp nhận đủ tiêu chuẩn tiếng Anh.
* Các ứng viên khác: Chỉ chấp nhận các ứng viên có chứng chỉ IELTS, hoặc TOEFL quốc tế từ 6.5 trở lên hoặc tương đương. Không chấp nhận các chứng chỉ khác. Các ứng viên không có chứng chỉ IELTS, hay TOEFL đều qua kỳ kiểm tra tiếng Anh do OISP tổ chức.
Hồ sơ:
 • Thư xin việc ghi rõ lý do ứng cử, mục tiêu nghề nghiệp, kỳ vọng công việc, và mức lương yêu cầu 
 • CV có kèm ảnh
 • Một bản phân tích chi tiết kèm minh chứng cho thấy ứng viên đáp ứng được các yêu cầu công việc từ 1-7. Đây là yêu cầu bắt buộc. Các hồ sơ không cung cấp bản phân tích này kèm các minh chứng phù hợp sẽ không được xem xét.
 • Các minh chứng, bằng cấp có liên quan.
 • Tất cả các hồ sơ gửi về email và ghi rõ ứng cử vị trí HR Supervisor.

JOB DISCRIPTION

 1. Operating HR strategy
 2. Designing and operating the HR management system with the organization size of 40 staffs at the moment, and 70 staffs in next 3 years.
 3. Ensuring tasks of recruitment, evaluation, maintenance and team development.
 4. Designing and managing internal training system, HR development.
 5. Supporting director in designing and operating KPI system, salary, bonus, financial and non-financial welfare for all employees.
 6. Directly report to Managing Director.

PROFESSIONAL REQUIREMENTS

 1. University degree with good qualification or above, priority to MBA or Master degree, or any relevant professional training certificate.
 2. Good verbal and written communication in both English and Vietnamese,
 3. IELTS 6.0 or above, other language is a plus.
 4. At least 7 years HR experience or relevant job, and at least 2 years working in company with the same size.
 5. Excellent computing skill for office.
 • Candidates graduating from foreign universities are considered as English qualified.
 • For other candidates: only candidates with international IELTS 6.0 or TOELF 79 and above or equivalent certificates are accepted. Do not accept any other certificates.
 • Candidates without IELTS or TOELF certificate will have to pass the English test.

Application includes:

 1. Cover letter with career objective, salary expectation and detail analysis to proof that candidates meet the requirements from 1-6. This is mandatory requirement. Application without it will be rejected
 2. CV in English with related references and attached image 3x4cm.
 3. Valid relevant degrees.

Please send your application to tuyendung@oisp.edu.vn and please indicate clearly that you apply for HR supervisor position. 


Application includes:

 1. Full CV, dated and with references and attached image 3x4.
 2. Application letter with career objective, job expectations and salary requirement.
 3. Copy of ID national card or passport page with details and photograph
 4. Valid degrees or certificates

Send your application to tuyendung@oisp.edu.vn or directly to the OISP Office. Incomplete applications will not be considered.

Our website is protected by DMC Firewall!