Thứ tư, 17 Tháng 8 2016
RESPONSIBILITIES     Support lecturers in class management     Tutor weak students and consolidate their knowledge Working time: 4 slots     Morning: slot 1: 7:15 – 9:15; slot 2: 9:30 - 11:30     Afternoon: slot 3: 12:45 – 14:45; slot 4: 15:00 – 17:00 BENEFITS     Competitive rates of pay commensurate…
Thứ hai, 24 Tháng 10 2016
Vị trí: Chuyên viên Chương trình Tiếng Anh – Bộ phận Học vụ.
Thứ tư, 15 Tháng 3 2017
Position summary: The Office for International Study Programs – OISP is a subdivision of Bach Khoa University (BKU). OISP specializes in managing, recruiting and executing high quality graduate and postgraduate qualifications with our partners and affiliates. The Pre-University program is designed to support students’ English language development, at any level,…
Thứ ba, 07 Tháng 6 2016
1. Đặc điểm Chương trình giảng dạy các kỹ năng mềm của Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP) được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm trang bị các Kỹ năng học Đại học thiết yếu, các kỹ năng cá nhân/tập thể, kỹ năng sống cần thiết để sinh…
Chủ nhật, 20 Tháng 12 2015
WHAT YOU WILL DO • Develop and manage the international communications for recruiting students in the foreign countries• Together with the marketing communication manager, plan, manage and execute exhibitions and events in other countries • Coordinate the development of printed and digital marketing materials including newsletters, technical literature, presentations, direct…
Thứ tư, 15 Tháng 7 2015
Job Description Overall: Job type: English teaching Location: Office For International Study Programs, Room 306, 3rd floor, A4 Building, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, HCMC. Employment type: Full-time Contract Job vacancy: 12 (06 Vietnamese & 06 Native English Speaker). Duties: A 20 -…
Thứ hai, 06 Tháng 7 2015
1. Đặc điểm Chương trình giảng dạy các kỹ năng mềm của Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP) được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo điều kiện để phát huy các năng lực cảm xúc, nhận thức về trách nhiệm xã hội và cộng đồng của sinh…
Thứ tư, 03 Tháng 6 2015
Bạn Sẽ Làm Gì Vận hành chiến lược nhân sự Thiết kế và vận hành hệ thống quản lý nhân sự với qui mô 40 nhân viên và sẽ phát triển lên 70 nhân viên trong 3 năm tới Đảm bảo công tác tuyển dụng, đánh giá, duy trì, phát…
Thứ ba, 26 Tháng 5 2015
Job Description Overall: Job type: English teaching Location: Office For International Study Programs, Room 306, 3rd floor, A4 Building, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, HCMC. Employment type: Full-time Contract Job vacancy: 02 (01 Vietnamese & 01 Native English Speaker). Duties: A 40 hour…
Thứ tư, 13 Tháng 5 2015
Job Description Overall:The Communications Specialist will be responsible for designing and executing supporting strategic communications deliverables. Reporting to the Marketing Manager, the Communications Specialist will play an integral role in the success of strategic communications programs put forth by the department.Duties and Responsibilities:- Develop and manage proactive external and internal…
Our website is protected by DMC Firewall!