Đây là cách dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng để chiết xuất polyphenol. Nó sẽ là giải pháp xanh và thay thế các sản phẩm cũ hóa chất độc hại. Ngoài ra, các nguyên liệu chế tạo cũng được lựa chọn không độc hại và thân thiện với sức khỏe con người. Với sản phẩm này, các vấn đề tài chính của công ty do vết bẩn gây ra sẽ được giảm bớt. Chi phí xử lý cặn sẽ được loại bỏ. Hơn nữa, việc thu thập và lưu trữ có mục đích sẽ được khuyến khích.