• Edifilm stands for edible film which is based on cassava starch and is made by 5 members from Bach Khoa University with the goal of bringing green films to every kitchen. Edifilm is made from edible ingredients, so it is edible without any side effects on human health. Besides, it’s also soluble in hot water, reducing plastic bags in some kinds of instant foods such as instant noodles, seasoning packs, instant coffee/tea, candy, cakes.
  • Edifilm là từ viết tắt của edible film – màng bọc ăn được với nguyên liệu chủ yếu là tinh bột sắn do nhóm 5 thành viên đến từ trường đại học Bách Khoa với mục đích mang màng bọc xanh tới mọi căn bếp. Edifilm được làm từ những nguyên liệu ăn được nên chúng hoàn toàn không gây tác hại tới ngoài sử dụng. Ngoài ra, màng ăn được tan trong nước nóng. Điều đó giải quyết được lượng túi nhựa sử dụng cho các bọc đồ ăn liền như gói phở, mì hay các loại bánh, đồ khô bọc nhiều lớp túi nhựa