Lợi ích doanh nghiệp

MỨC TÀI TRỢ KIM CƯƠNG – 50.000.000 VNĐ

 • Được phát biểu trong lễ phát động vòng chung kết của cuộc thi Bach Khoa Innovation 2021.
 • Được nhận báo cáo chi tiết sau sự kiện (Bao gồm tóm tắt dự án TOP20, thông tin của leader + mentor)
 • Có cơ hội được xuất hiện trên một số phương tiện báo chí nổi tiếng – Được chiếu clip giới thiệu công ty đầu giờ trong buổi phát động cuộc thi.
 • Được tham gia ban giám khảo, ban cố vấn, trình bày trong hội thảo chuyên đề;
 • Được viết 2 bài giới thiệu trên website – Logo Kim cương (tương đương 80% so với logo Bach Khoa Innovation) xuất hiện trên các ấn phẩm thiết kế suốt mùa thi;
 • Trở thành đối tác của OISP trong các chương trình OISP Career Day.
 • Được hỗ trợ truyền thông các thông tin tuyển dụng thực tập sinh và nhân viên.

MỨC TÀI TRỢ VÀNG – 30.000.000 VNĐ

 • Được nhận báo cáo chi tiết sau sự kiện (Bao gồm tóm tắt dự án TOP20, thông tin của leader + mentor).
 • Có cơ hội được xuất hiện trên một số phương tiện báo chí nổi tiếng.
 • Được chiếu clip giới thiệu công ty đầu giờ trong buổi phát động cuộc thi.
 • Được tham gia ban giám khảo, ban cố vấn, trình bày trong hội thảo chuyên đề.
 • Được viết 2 bài giới thiệu trên website – Logo NTT Vàng (tương đương 70% so với logo Bach Khoa Innovation) xuất hiện trên các ấn phẩm thiết kế suốt mùa thi.
 • Trở thành đối tác của OISP trong các chương trình OISP Career Day.
 • Được hỗ trợ truyền thông các thông tin tuyển dụng thực tập sinh và nhân viên.

MỨC TÀI TRỢ BẠC – 20.000.000 VNĐ

 • Được chiếu clip giới thiệu công ty đầu giờ trong buổi phát động cuộc thi.
 • Được tham gia ban giám khảo, ban cố vấn, trình bày trong hội thảo chuyên đề.
 • Được viết 1 bài giới thiệu trên website – Logo NTT Bạc (tương đương 60% so với logo Bach Khoa Innovation) xuất hiện trên các ấn phẩm thiết kế suốt mùa thi.
 • Trở thành đối tác của OISP trong các chương trình OISP Career Day.
 • Được hỗ trợ truyền thông các thông tin tuyển dụng thực tập sinh và nhân viên.
 • Mức tài trợ BẠC: – Được viết 1 bài giới thiệu trên website – Logo NTT Đồng (tương đương 50% so với logo Bach Khoa Innovation) trên các ấn phẩm thiết kế suốt mùa thi.
 • Trở thành đối tác của OISP trong các chương trình OISP Career Day.
 • Được hỗ trợ truyền thông các thông tin tuyển dụng thực tập sinh và nhân viên.     

MỨC TÀI TRỢ ĐỒNG – 10.000.000 VNĐ

 • Được viết 1 bài giới thiệu trên website.
 • Logo NTT Đồng (tương đương 50% so với logo Bach Khoa Innovation) trên các ấn phẩm thiết kế suốt mùa thi.
 • Trở thành đối tác của OISP trong các chương trình OISP Career Day.
 • Được hỗ trợ truyền thông các thông tin tuyển dụng thực tập sinh và nhân viên.

MỨC TÀI TRỢ PHỔ THÔNG – 5.000.000 VNĐ

 • Logo NTT Phổ Thông (tương đương 40% so với logo Bach Khoa Innovation) trên các ấn phẩm thiết kế suốt mùa thi.
 • Trở thành đối tác của OISP trong các chương trình OISP Career Day.
 • Được hỗ trợ truyền thông các thông tin tuyển dụng thực tập sinh và nhân viên.