BACH KHOA INNOVATION 2021 - CUỘC THI “BÁCH KHOA SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP”

Cuộc thi “Bách Khoa Sáng tạo và Khởi nghiệp” được triển khai từ năm 2018 đến nay nhằm mục đích:

  1. Khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo và triển khai ứng dụng thực tế cho sinh viên.
  2. sân chơi để sinh viên cọ xát và hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình qua đó , giải quyết các nhu cầu thực tế của xã hội ; đồng thời kết nối sinh viên các trường, các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
  3. Với tầm cỡ mang tính quốc tế, cuộc thi “Bách Khoa Sáng tạo và Khởi nghiệp” được tổ chức và thực hiện 100% bằng tiếng anh
  4. Cuộc thi cũng không giới hạn lĩnh vực đăng ký tham gia cũng như khuyến khích các đề tài ứng dụng đã được học tại trường
  5. Các đội thi tham gia có cơ hội được học hỏi, tích lũy kiến thức thông qua các buổi hội thảo nâng cao kỹ năng, kiến thức và được hỗ trợ cố vấn chuyên môn từ các chuyên gia, giảng viên và hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ khi có nhu cầu.