Ý TƯỞNG ĐỀ XUẤT TỪ DOANH NGHIỆP

Ý tưởng doanh nghiệp 2022

Sở KHCN TP.HCM: chuyển đổi số khu vực hành chính công

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ.

 

The interest area of “Circular & Upstream Innovation – how to prevent waste from the source for Packaging, Textile and Foods”

To deal with the global waste crisis, we need to rethink our current economy. Waste does not need to be the inevitable result of economic prosperity. Transitioning to a circular economy would allow us to do just that.Prevention is the best medicine. In a circular economy, upstream innovation is about preventing or recirculating waste from the outset rather than managing it after it has already become waste.

 

Ý tưởng doanh nghiệp 2021

Xây dựng mô hình tường kè sinh học

Liên tiếp trong những năm qua, diễn biến của các loại hình thiên tai ngày càng phức tạp, đặc biệt tình hình sạt lở bờ sông, kênh diễn ra ngày càng khốc liệt, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Một giải pháp xanh mang tính bền vững xuất phát từ đề xuất của doanh nghiệp về mô hình tường kè sinh học không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực trong phòng sạt lở và xói mòn đất hiện nay.

Hệ thống IoT giám sát mô hình tường/kè sinh học và hướng đến big data

Thế giới đang hướng tới cách tiếp cận tự động hóa và thông minh hóa thông qua các công cụ trí tuệ nhân tạo AI, giám sát và điều khiển không dây cũng như cơ sở dữ liệu lớn Big data. Việc ứng dụng hệ thống IoT vào giám sát mô hình tường/kè sinh học không chỉ mang lại lợi ích trong việc thu thập, kiểm soát và xử lý dữ liệu thời gian thực mà còn tăng cường tính tương tác thông qua phần mềm giao diện người-máy (HMI). Từ các sự kiện và cơ sở dữ liệu được ghi lại, việc dự đoán và tính toán các khả năng có thể xảy ra trong tương lai dựa trên Big data cũng là một hướng ứng dụng cần thiết.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức, với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm và làm hài lòng khách hàng và hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Khoa học ứng dụng cho đời sống

Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, xây dựng các ứng dụng khoa học khác như ứng dụng khoa học công nghệ trong y tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế tạo nhằm phục vụ người dân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống xã hội.