KẾT QUẢ KHẢO SÁT

 

Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) luôn quan tâm đến chất lượng giảng dạy, học tập, cũng như môi trường làm việc hiệu quả của nhân viên, bằng việc triển khai đo lường sự hài lòng và thu thập ý kiến của các bên liên quan hằng năm. 

 

CONTACT

Quality Assurance Team – Office for International Study Program (OISP) – University of Technology

Address:

 OISP Kiosk, 268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

Phone number: 

(028) 3865.4183 – Ext: 6298 | (028) 7300.4183

Email: 

dbclqt@oisp.edu.vn

MAP