Tổng kết đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng nội bộ chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao (2018 – 2019)

Tổng kết đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng nội bộ chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao (2018 – 2019)

Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học – phiên bản 1.1 được ban hành kèm theo quyết định số 1173/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM). Tháng 12 năm 2018 đến...
Triển khai đánh giá chính thức theo Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng bên trong 2018-2019

Triển khai đánh giá chính thức theo Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng bên trong 2018-2019

  Theo Kế hoạch số 236/ĐHBK-ĐTQT ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) về việc đánh giá chất lượng nội bộ Chương trình Tiên tiến (CTTT) và Chương trình Chất lượng cao (CTCLC) theo Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo...
Đánh giá nội bộ Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đại học chính quy chương trình Tiên tiến ngành Điện – Điện tử

Đánh giá nội bộ Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đại học chính quy chương trình Tiên tiến ngành Điện – Điện tử

Căn cứ Quyết định số 4094/QĐ-ĐHBK-TCHC do Hiệu Trưởng Trường Đại học Bách Khoa ký ngày 21 tháng 12 năm 2017. Đoàn đánh giá nội bộ đã tiến hành khảo sát chính thức tại Khoa Điện-Điện tử –Trường Đại học Bách Khoa, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 3 năm 2018. Thời gian: Buổi...
Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đạt chứng nhận quốc tế theo tiêu chuẩn AUN – QA

Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đạt chứng nhận quốc tế theo tiêu chuẩn AUN – QA

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa trở thành trường đầu tiên của Việt Nam, vừa là trường thứ ba trong khu vực ASEAN đạt chuẩn AUN-QA. Chiều 22/1/2018, Đại học Quốc gia TP.HCM (viết tắt là ĐHQG TP.HCM) phối hợp cùng Mạng lưới các trường đại học Đông...
Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ về việc áp dụng thí điểm theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng bên trong của 5 Chương trình Chất lượng cao và Chương trình Tiên tiến

Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ về việc áp dụng thí điểm theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng bên trong của 5 Chương trình Chất lượng cao và Chương trình Tiên tiến

Sau khi tổ chức đánh giá nội bộ Bộ tiêu chuẩn chất lượng bên trong cho 05 Chương trình Chất lượng cao (CTCLC) và Chương trình Tiên tiến (CTTT), Đoàn Đánh giá đã có buổi họp báo cáo kết quả vào sáng ngày 02 tháng 02 năm 2018. Thành phần tham dự gồm có: – Ban Giám...