Đánh giá nội bộ Văn phòng Đào tạo Quốc tế 2020

Đánh giá nội bộ Văn phòng Đào tạo Quốc tế 2020

Vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã tổ chức đánh giá nội bộ toàn văn phòng, với nội dung bao gồm: Mục tiêu chất lượng Quản lý rủi ro Trách nhiệm, quyền hạn Kiểm soát thông tin được lập thành văn bản Quy trình làm việc của bộ phận Kiểm soát sự...
Đánh giá nội bộ Văn phòng Đào tạo Quốc tế 2019

Đánh giá nội bộ Văn phòng Đào tạo Quốc tế 2019

Chương trình đánh giá nội bộ Văn phòng năm 2019 đã được Ban Giám đốc phê duyệt vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Chương trình được tiến hành bởi đoàn đánh giá nội bộ, gồm các thành viên sau: Chị Nguyễn Thị Thanh Trang – Đánh giá viên trưởng Anh Trần Văn Trình – Đánh giá...
Họp đánh giá tái chứng nhận ISO 9001 và chuyển đổi phiên bản 2015 của BSI Việt Nam – Viện Tiêu chuẩn Anh

Họp đánh giá tái chứng nhận ISO 9001 và chuyển đổi phiên bản 2015 của BSI Việt Nam – Viện Tiêu chuẩn Anh

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) đón tiếp Đoàn BSI (British Standards Institution – Viện Tiêu chuẩn Anh) đến đánh giá tái chứng nhận ISO 9001 và chuyển đổi phiên bản 2015. Đoàn đã có buổi đánh giá với đại diện lãnh đạo, Bộ phận Hành chính –...
Đánh giá nội bộ Văn phòng năm 2018

Đánh giá nội bộ Văn phòng năm 2018

Chương trình đánh giá nội bộ Văn phòng năm 2018 đã được Ban Giám đốc phê duyệt vào ngày 17 tháng 4 năm 2018. Chương trình được tiến hành bởi chuyên gia đánh giá Trương Tuệ Mẫn – Chuyên gia tư vấn trưởng vào ngày 02 tháng 5 năm 2018. Để chuẩn bị cho đánh giá...