ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

kiểm định

Từ năm 2012, Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) kết hợp với các Khoa, Ban Đảm bảo chất lượng bắt đầu tham gia kiểm định cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo, và đã đạt được những thành tựu đáng kể:

đánh giá nội bộ

Từ năm 2017, các chương trình chất lượng cao, tiên tiến triển khai việc áp dụng và đánh giá nội bộ theo Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học.

Quá trình đánh giá được dựa trên các tiêu chuẩn về toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo, bao gồm:

 

NGƯỜI HỌC

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG & CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

GIẢNG VIÊN

CƠ SỞ VẬT CHẤT

CONTACT

Quality Assurance Team – Office for International Study Program (OISP) – University of Technology

Address:

 OISP Kiosk, 268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

Phone number: 

(028) 3865.4183 – Ext: 6298 | (028) 7300.4183

Email: 

dbclqt@oisp.edu.vn

MAP