Ngày 27 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) đón tiếp Đoàn BSI (British Standards Institution – Viện Tiêu chuẩn Anh) đến đánh giá giám sát chứng nhận ISO 9001 phiên bản 2015.

 

Đoàn đã có buổi đánh giá với:

  1. Đại diện lãnh đạo
  2. Đại diện lãnh đạo về chất lượng
  3.  Bộ phận EMBA-MCI
  4. Tổ Đảm bảo chất lượng
  5. Hành chính – Nhân sự của VPĐTQT

 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi đánh giá:

1.jpg

2.jpg

 

Kết quả đánh giá

Tất cả các bộ phận đều thực hiện tốt. Văn phòng đạt yêu cầu để duy trì giấy chứng nhận. 

Tuy nhiên, có 01 điểm Không phù hợp nhẹ (Minor Nonconformity), với nội dung cụ thể như sau:

 

Area

Statement of non-conformance

Quá trình quản lý

Hoạt động đánh giá nội bộ chưa được thực hiện đầy đủ theo hoạch định.

 

Chương trình đánh giá kết thúc lúc 16g30 cùng ngày./.

 

Tin, ảnh: Thảo Uyên