Hệ thống Quản lý Chất lượng

 

Từ năm 2012, Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho các lĩnh vực hoạt động của Văn phòng: ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC. 

 

Chính sách chất lượng

Phấn đấu trở thành Đơn vị Đào tạo Quốc tế ở bậc Đại học và Sau đại học hàng đầu Việt Nam về:

1. CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

2. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

3. CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

4. CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN/ HỌC VIÊN

5. CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Mục tiêu chất lượng

Kết quả phấn đấu thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 của VPĐTQT như sau:

%

Đạt 110% chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Cao học (IMP và MBA-MCI)

%

Đạt 75% chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình đào tạo quốc tế trình độ Đại học

%

89% Sinh viên hài lòng tất cả các hoạt động của Văn phòng Đào tạo Quốc tế thực hiện trong năm 2022

CONTACT

Quality Assurance Team – Office for International Study Program (OISP) – University of Technology

Address:

 OISP Kiosk, 268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

Phone number: 

(028) 3865.4183 – Ext: 6298 | (028) 7300.4183

Email: 

dbclqt@oisp.edu.vn

MAP