Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) đón tiếp Đoàn BSI (British Standards Institution – Viện Tiêu chuẩn Anh) đến đánh giá tái chứng nhận ISO 9001 và chuyển đổi phiên bản 2015.

Đoàn đã có buổi đánh giá với đại diện lãnh đạo, Bộ phận Hành chính – Tổng hợp (Đảm bảo chất lượng, Nhân sự, Cơ sở vật chất), Bộ phận Marketing, Bộ phận EMBA-MCI và Bộ phận Học vụ của VPĐTQT. Sau đây là một số hình ảnh của buổi đánh giá:

 

DG02.JPG

 

DG03.jpg

 

DG04.jpg

 

 

Kết quả đánh giá tái chứng nhận ISO 9001 chuyển đổi phiên bản 2015 không có điểm KHÔNG PHÙ HỢP (Non-Conformity), chỉ có điểm CẦN CẢI TIẾN (Opportunity to Improve) như sau:

 

Đại diện lãnh đạo:

 • Đối với mục tiêu chưa đạt, cần phân tích nguyên nhân và đưa ra hành động khắc phục tương ứng.

 

Đảm bảo chất lượng:

 • Cần xem xét, cải tiến quy định tần suất đánh giá nội bô phù hợp hơn so với thực hiện thực tế.
 • Các phát hiện đánh giá theo “Bô tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng”, cần xây dựng chi tiết về kế hoạch hành động, trách nhiệm, thời gian hoàn thành…nhằm giám sát một cách tốt hơn.
 • Lộ trình thu thập ý kiến – đánh giá chất lượng năm 2018 đã được xây dựng, tuy nhiên cần cải tiến việc xem xét, phê duyệt nhằm đảm bảo kế hoạch khảo sát thực hiện một cách tốt hơn.

 

Nhân sự:

 • Cho những vị trí/nhân sự mới tuyển dụng mà năng lực chưa đáp ứng theo bảng mô tả công việc tương ứng thì cần có kế hoạch đào tạo cho nhân sự đó.

 

Marketing:

 • Qui trình đào tạo nhân viên tư vấn (MAR.QT-02 ngày 10/5/2015) qui định một năm sẽ có ít nhất 1 kỳ thi kiến thức tuy nhiên các GV của các khoa tham gia tư vấn không thực hiện theo yêu cầu này.
 • Công tác nghiên cứu khoa học của các GV theo thông tư 23/2014/TT-BGDĐT cần có hồ sơ theo dõi.

 

EMBA-MCI:

 • Cần theo dõi chặt chẽ kết quả của học viên khi tham gia chương trình đào tạo của trường

 

Học vụ:

 • Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT qui định về đào tạo chương trình quốc tế và chất lượng cao và Qui định số 579/ĐHBK-ĐTQT ngày 09/11/2016 qui định về chuẩn tiếng anh đối với chương trình đào tạo quốc tế, cần làm rõ “Giảng viên dạy các học phần chuyên môn bằng ngoại ngữ”, ví dụ: GV giáo dục thể chất có phải là GV chuyên môn để loại trừ trong tình huống này.
 • Quy trình Thu học phí (HV.QT-04 ngày 15/05/2018) cần bổ xung việc/hoạt động thông báo học phí cho sinh viên trong cột trách nhiệm sinh viên, trước khi yêu cầu sinh viên đóng học phí và nên yêu cầu sinh viên lưu kết quả đóng học phí này.
 • Quy trình Tổ chức kiểm tra – thi, Xỷ lý điểm (HV.QT-06) cần bổ sung trong lưu đồ cột trách nhiệm sinh viên là làm bài thi, lưu kết quả đạt, nếu đề nghị phúc khảo thì lập đơn phúc khảo, nếu học lại môn học thì thông báo đóng tiền học lại.

 

Buổi đánh giá tái chứng nhận ISO 9001 và chuyển đổi phiên bản 2015 tại Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã diễn ra tốt đẹp. Văn phòng tiếp tục triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015./.

 

Tin, ảnh: Thảo Uyên