Học bổng Đoàn Hội

Quy định xét cấp học bổng OISP cho sinh viên bậc đại học các chương trình đào tạo quốc tế của Trường Đại học Bách khoa (Chi tiết tại đây)