Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh (FPT Software HCM) tuyển năm vị trí thực tập sinh kỹ sư CAD/CAM. Công ty TNHH Phần mềm FPT...

Xem tiếp