Hiện nay, nhu cầu nguồn nhân lực CNTT đang tăng nhanh trên toàn cầu, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Xem tiếp