Mỗi năm, ĐH Illinois Springfield (UIS – Hoa Kỳ) điều tổ chức trang trọng buổi Lễ tốt nghiệp dành cho các sinh viên tốt nghiệp...

Xem tiếp