Ngày 16-9, Trung tâm Hoa Kỳ tại TP.HCM phối hợp với ĐHBK đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Robotics nhằm mục đích đào tạo, nghiên cứu...

Xem tiếp