Ngoài trường Đại học (ĐH) Bách Khoa TP. HCM công bố tỉ lệ chọi, còn có các trường chuyên về đào tạo khối ngành kỹ thuật công bố...

Xem tiếp