Là một ngành “lạ” không chỉ ở cái tên, Cơ Kỹ thuật còn độc đáo ở nhờ nhờ nền tảng học thuật liên ngành, có tính ứng dụng đa lĩnh vực: cơ khí, xây dựng, quân sự, y tế…

Xem tiếp