Nói nôm na, CV giữ vai trò như tấm vé vượt qua “vòng giữ xe” của tuyển dụng. Vừa dễ lại vừa khó. Nói nôm na, CV giữ vai trò như...

Xem tiếp