TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG TP.HCM

ベトナム国家大学ホーチミン市校・ホーチミン市工科大学

VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

国際連携教育部(OISP)

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ VIỆT - NHẬT (VJEP)

日越エンジニアプログラム(VJEP)

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

TS. Đặng Đăng Tùng

TS. Đặng Đăng Tùng

Trưởng VP Đào tạo Quốc tế

Ikeda Masakatsu

Ikeda Masakatsu

Quản lý VJEP - Trụ sở Việt Nam

Huỳnh Thị Thu Thủy

Huỳnh Thị Thu Thủy

Phó Trưởng Bộ phận VJEP

ThS. Ngô Thị Thanh Dung

ThS. Ngô Thị Thanh Dung

Trưởng nhóm Học vụ

Nguyễn Quang Du

Nguyễn Quang Du

Chuyên viên học vụ

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nguyễn Thị Thanh Loan

Chuyên viên học vụ

Nguyễn Thị Nhật Linh

Nguyễn Thị Nhật Linh

Trưởng nhóm Giảng dạy

Trần Thị Minh Phúc

Trần Thị Minh Phúc

Giảng viên tiếng Nhật

Dương Thị Mỹ Linh

Dương Thị Mỹ Linh

Giảng viên tiếng Nhật

Nguyễn Lê Bảo Khánh

Nguyễn Lê Bảo Khánh

Giảng viên tiếng Nhật

Nguyễn Thị Thùy Vương

Nguyễn Thị Thùy Vương

Giảng viên tiếng Nhật

Vũ Thị Thu Hiền

Vũ Thị Thu Hiền

Giảng viên tiếng Nhật

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên tiếng Nhật

Phạm Thị Như Ý

Phạm Thị Như Ý

Giảng viên tiếng Nhật