Chương trình Kỹ sư Việt – Nhật thông báo đến sinh viên Quy định và Kết quả xét học bổng tiếng Nhật tháng 03/2023 như sau:

1.Mục đích

Học bổng tiếng Nhật của chương trình VJEP nhằm khuyến khích sinh viên nỗ lực học tập và tuyên dương các cá nhân có thành tích học tập xuất sắc theo định kỳ.

2. Đối tượng áp dụng

Học bổng được áp dụng cho sinh viên theo học tại chương trình VJEP.

3. Giá trị học bổng

Học bổng được phân bố theo từng khóa và lớp tỉ lệ theo số sinh viên.

  • 5% sinh viên xuất sắc nhất lớp sẽ được nhận học bổng Xuất sắc trị giá 1.000.000đ.
  • 15% sinh viên xuất sắc tiếp theo của lớp sẽ được nhận học bổng Giỏi trị giá 500.000đ.

Việc phân bổ giá trị học bổng tiếng Nhật có thể thay đổi linh hoạt tùy theo tình hình giảng dạy và học tập thực tế tại chương trình VJEP.

4. Hình thức cấp học bổng

Sinh viên đạt học bổng sẽ được tuyên dương trước lớp và nhận giấy khen vào tuần thứ ba của tháng. Học bổng sẽ được chuyển qua tài khoản cho sinh viên.

5. Các điều kiện để được xét cấp học bổng:

  • Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí đúng hạn.
  • Sinh viên đạt tỉ lệ chuyên cần trên 80%.
  • Sinh viên không thi trượt (dưới 50%) một trong các bài kiểm tra bắt buộc.
  • Không vi phạm quy định và nội quy của Trường và của chương trình

6. Tỷ trọng đánh giá:

7. Tiêu chí phân loại

  • Xuất sắc: Điểm kiểm tra từ 98 đến 100 điểm
  • Giỏi: Điểm kiểm tra từ 90 đến 97 điểm

Lưu ý: Trong trường hợp nhiều sinh viên có cùng số điểm, số lượng học bổng vượt chỉ tiêu thì Hội đồng giáo viên và Ban điều hành chương trình sẽ cùng bàn bạc, thảo luận và đưa ra kết quả cuối cùng.

Danh sách dự kiến khen thưởng sinh viên VJEP tháng 03/2023

2023.03 – Google Drive

Danh sách chính thức khen thưởng sinh viên VJEP tháng 03/2023

QĐ65_202303_Danh sach Học bổng T03 chính thức (VJEP)

Sinh viên vui lòng kiểm tra danh sách dự kiến khen thưởng và phản hồi thắc mắc cho Chương trình theo địa chỉ:

Chương trình Kỹ sư Việt – Nhật (VJEP)

Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP)

Phòng 306, tòa nhà A4, cơ sở Lý Thường Kiệt, Trường ĐH Bách Khoa

Điện thoại:  028 7300 4183. Email: stu.vjep@gmail.com

Thời gian phản hồi: từ ngày 21/04/2023 đến ngày 27/04/2023.

Trân trọng thông báo./.

Chương trình Kỹ sư Việt – Nhật