Chương trình Kỹ sư Việt – Nhật thông báo đến sinh viên Quy định và Kết quả xét học bổng tiếng Nhật tháng 06/2023 như sau:

1.Mục đích

Học bổng tiếng Nhật của chương trình VJEP nhằm khuyến khích sinh viên nỗ lực học tập và tuyên dương các cá nhân có thành tích học tập xuất sắc theo định kỳ.

2. Đối tượng áp dụng

Học bổng được áp dụng cho sinh viên theo học tại chương trình VJEP.

3. Giá trị học bổng

Học bổng được phân bố theo từng khóa và lớp tỉ lệ theo số sinh viên.

  • 5% sinh viên xuất sắc nhất lớp sẽ được nhận học bổng Xuất sắc trị giá 1.000.000đ.
  • 15% sinh viên xuất sắc tiếp theo của lớp sẽ được nhận học bổng Giỏi trị giá 500.000đ.

Việc phân bổ giá trị học bổng tiếng Nhật có thể thay đổi linh hoạt tùy theo tình hình giảng dạy và học tập thực tế tại chương trình VJEP.

4. Hình thức cấp học bổng

Sinh viên đạt học bổng sẽ được tuyên dương trước lớp và nhận giấy khen vào tuần thứ ba của tháng. Học bổng sẽ được chuyển qua tài khoản cho sinh viên.

5. Các điều kiện để được xét cấp học bổng:

Những bạn được xét duyệt học bổng tháng 6/2023 lần này là những bạn thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện:
1. Tham dự đầy đủ 2 đợt thi mô phỏng JLPT N2 trên lớp ngày 16/6/2023 và 30/6/2023
2. Điểm trung bình 2 đợt thi là điểm đậu JLPT N2 lấy từ cao xuống thấp
3. Tỷ lệ đi học tháng 5 và tháng 6/2023 đạt > 70%

Danh sách dự kiến khen thưởng sinh viên VJEP tháng 06/2023

2023.06 – Google Drive

Sinh viên vui lòng kiểm tra danh sách dự kiến khen thưởng và phản hồi thắc mắc cho Chương trình theo địa chỉ:

Chương trình Kỹ sư Việt – Nhật (VJEP)

Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP)

Phòng 306, tòa nhà A4, cơ sở Lý Thường Kiệt, Trường ĐH Bách Khoa

Điện thoại:  028 7300 4183. Email: stu.vjep@oisp.edu.vn

Thời gian phản hồi: từ ngày 14/07/2023 đến ngày 20/07/2023.

Trân trọng thông báo./.

Chương trình Kỹ sư Việt – Nhật