CÁC VÒNG THI VÀ SỰ KIỆN

 

VÒNG SƠ TUYỂN 7/4/2020

NỘP VIDEO 17/4/2020

VÒNG 1 28/4/2020

VÒNG 2 30/05/2020

CHUNG KẾT 28/06/2020

Sơ tuyển
 • Đáp ứng các yêu cầu về đội thi và đề tài/dự án
 • BTC sẽ lựa chọn tối đa 100 dự án vào Vòng 1
Nộp video
 • Video giới thiệu về đề tài/dự án tham gia
 • Nội dung: Tiếng Anh hoàn toàn
 • Hình thức ý tưởng: tự do
 • Thời lượng: tối đa 5 phút
 • Logo cuộc thi và logo BK OISP: cần chính xác
 • Vị trí để logo và tên cuộc thi: góc phải trên cùng màn hình
 • Tên nhóm: góc trái dưới màn hình
 •  Video có thể tương tự hình thức bài giảng online, nội dung trình  bày bằng Power Point, thu âm và hình thu nhỏ ở góc
 • Tải logo tại: bit.ly/tai-logo
Vòng 1
 • Hình thức: Online
 • Hoàn tất 30% tiến độ dự án
 • Phác thảo được mô hình sản phẩm
 • Kế hoạch chi tiết về việc phát triển dự án, phân tích tính khả thi
 • Lựa chọn tối đa 40 dự án vào Vòng 2
 • Đội thi sẽ mất các quyền lợi và giải thưởng của top 40 nếu không tham gia thuyết trình tại Vòng 2
Vòng 2
 • Đạt được 60% tiến độ Dự án
 • Báo cáo khả năng phát triển và kế hoạch hoàn thành dự án đúng hạn
 • Lựa chọn tối đa 20 dự án vào Vòng Chung kết
 • Đội thi sẽ mất các quyền lợi và giải thưởng của top 20 nếu không tham gia thuyết trình tại Vòng Chung kết
Chung kết
 • Hoàn tất mô hình sản phẩm
 •  BTC sẽ lựa chọn top 5 

Tiêu chí chấm điểm Vòng 1

MỨC  ĐIỂM Rất tốt Tốt Trung bình Dưới trung bình Tổng điểm
TIÊU CHÍ
Đổi mới

Ý tưởng hoàn toàn mới

Ý tưởng gốc của SV, cải tiến một phần từ ý tưởng khác

Sử dụng ý tưởng đã có và thay đổi một phần

Sử dụng ý tưởng đã có và thay đổi ít

Sử dụng ý tưởng đã có và thay đổi rất ít

Ý tưởng quá cũ, không có tính mới

…/40

Tiềm năng

Tiềm năng rất tốt, đạt trên 50% tiến độ

Tiềm năng tốt, đạt 30-50% tiến độ

Tiềm năng trung bình, đạt 20-30% tiến độ

Tiềm năng thấp, đạt 10-20% tiến độ

Tiềm năng trung bình, đạt 5-9% tiến độ

Dưới 5% tiến độ

…/40

Thuyết trình

Rất tốt và thuyết phục

Tốt và có vài điểm thuyết phục

Trung bình, chỉ thuyết phục một phần

Không thuyết phục lắm

Kém

Rất kém

…/20

Thang điểm

…/100

Top 55 đội vào Vòng 1

STT Tên nhóm Đề tài Nhóm trưởng
1 Con Hải Cẩu TẬN DỤNG VỎ TRẤU ĐỂ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM/VẬT LIỆU THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG Đoàn Ngọc Danh
2 The Hope Chasers Hearing the Sign Trần Quốc Huy
3 YOPA YOPA – Application Trần Nguyên Khang
4 S.Helmet S.Helmet Bùi Trí Tài
5 TaskCV No time to die in deadline Mai Trúc Lâm
6 DHD Smart Cabinet Phạm Minh Duy
7 AERO – AUTONOMUS TOWARDS AUTONOMOUS DRONE DELIVERY IN SMART CITIES: SOLVING THE POWER LOGISTICS PROBLEM Nguyễn Xuân Thành Đạt
8 Tech Nerd The Fashion Coffee Lê Văn Hưng
9 5 Knights Ebin Võ Hoàng Việt
10 BioGold Nanocellulose From Paper Waste Hoàng Minh Hương
11 5WS ESTIMATION OF SEAFOODS WEIGHT BY 2D IMAGE Nguyễn Minh Đức
12 BIRDFIGHTERS Co-culture of microalgae and bacteria for wastewater treatment coupling with biomass recovery Lương Hồng Ngọc
13 Khemist Lab Để mất gốc Hóa không còn là nỗi lo Phạm Lê Gia Bảo
14 PAPERWORKS SimpleDoc Trịnh Vương Quang Huy
15 NANO HALO NANO POWER Nguyễn Hữu Quang Minh
16 Eye of Horus Eye of Horus Nguyễn Ân Trí
17 SISU Mái hiên thông minh (Smart awning) Mai Hoàng Kim Sơn
18 Tech Heads HeartWatch Nguyễn Vĩnh Thắng
19 BUSY BEE ADVANCE PATTERN Nguyễn Thị Thanh Tuyền
20 PIKA PIKA Web-controlled robot with Smart Vision Lê Trần Phú Sỹ
21 WOW Yehchai Nguyễn Quốc Thịnh
22 The Seven Blockchain-powered multi-platform overseas study counseling service built using chatbot Nguyễn Xuân Huy
23 Alpha Combination Tackifier Trap for Ultra-fine Dust and Aerosol Micro-organism Nguyễn Thanh Phúc Thịnh
24 TEAM LEAD AUTOLIFTECH Bùi Trung Nguyên
25 MOF Tổng hợp và ứng dụng vật liệu khung cơ kim có diện tích bề mặt cao (> 2000 m2/g)
trong hấp phụ thuốc nhuộm và anion chứa kim loại nặng
Hồ Vĩnh Khánh
26 Viral Light Alarm Trương Cẩm Dung
27 BK LTK AQUA FARM BOT Đào Duy Lộc
28 Magnus Somnia TeachInsight – Ứng dụng AI phân tích “cảm xúc” lớp học, đo lường mức độ tập trung
trong học tập
Trần Trương Tuấn Phát
29 Magnus Somnia Fibi – Feedback collection and analysis system using QR Code Trần Trương Tuấn Phát
30 I.A.M Phần mềm trích xuất lông chim trong tổ yến Hồ Trọng Thành Vinh
31 The Dominators Face – Voice Attendance System Nguyễn Phúc Hưng
32 BIG DREAM Central Fix – High-tech motorbike repair chain Cái Huy Long
33 CLOUD SEEDING ANTI-ULCER ACCESSORIES Nguyễn Văn Minh Tuấn
34 CO-CO COVID-19 FIELD HOSPITAL Nguyễn Thị Vi Anh
35 Baymax Shopping Mate Đỗ Thanh Nhân
36 Blue Phoenix Robotic Window Cleaner Nguyễn Quốc Thắng
37 IoI COMPUTER VISION FOR LINE INSPECTOR Trần Minh Quân
38 AI-Vision Hệ thống giám sát đồng phục và trang bị bảo hộ Nguyễn Trần Ngọc Anh
39 ECOMSIA OPPA Standee LCD (Order, Pay, Play & Advertising Standee LCD – Màn hình standee LCD bán hàng và quảng cáo) Từ Ngọc Huy
40 VRMOTION Thiết kế bệ đỡ sáu bậc tự do hỗ trợ các ứng dụng thực tế ảo Phạm Triển
41 Big Dream 2 Máy thở chi phí thấp Huỳnh Hoàng Nhựt
42 EAD team Emergency Alert Device (EAD) Nguyễn Ngọc Linh
43 ESSENCE Es-Oral (Effective Antibacterial Oral Product) Nguyễn Nhật Minh
44 DREAM MAKERS Hệ thống giám sát máy theo mô hình ERP Nguyễn Văn Trường
45 UST Application of phenolic compounds from bio-oil in preserving cellulose-based products Trần Linh Chi
46 Titans Design automated feeding device for large-scale breeding of meat pigeon Trần Phương Nam
47 R&D Robot Double Bactericidal Huỳnh Quốc Khải
48 Hydrogen Bond Research on antibacterial materials and applications in the production of antibacterial fabrics Phan Minh Khôi
49 EVIMEM Process research of biofiltration membrane fabrication for water treatment by chitosan extracted from shrimp shells Trần Minh Mẫn
50 TECH SEEDS Low – level laser therapy in healing burn Huỳnh Mai Thục Vy
51 Hệ thống lọc không khí Hệ thống lọc không khí sử dụng TiO2 lắp đặt trên xe bus Trần Phi Long
52 Mobile-Net Safe-driving support mobile app (SDSA) Nguyễn Hoàng Ân
53 Student’s Concentration Estimation System Hệ thống đánh giá sự tập trung của sinh viên Trần Quang Duy
54 Baymax SRing Đỗ Thanh Nhân
55 PlasticTiles PlasticTiles Lư Thiên Phú

 

Top 40 đội vào Vòng 2

STT Tên nhóm ĐỀ TÀI  Trưởng nhóm
1 Con Hải Cẩu TẬN DỤNG VỎ TRẤU ĐỂ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM/VẬT LIỆU THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG Đoàn Ngọc Danh
2 Hệ thống lọc không khí HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍ SỬ DỤNG TIO2 LẮP ĐẶT TRÊN XE BUS Trần Phi Long
3 YOPA YOPA – APPLICATION Trần Nguyên Khang
4 DHD SMART CABINET Phạm Minh Duy
5 AERO – AUTONOMUS TOWARDS AUTONOMOUS DRONE DELIVERY IN SMART CITIES: SOLVING THE POWER LOGISTICS PROBLEM Nguyễn Xuân Thành Đạt
6 5 Knights EBIN Võ Hoàng Việt
7 BioGold NANOCELLULOSE FROM PAPER WASTE Hoàng Minh Hương
8 5WS ESTIMATION OF SEAFOODS WEIGHT BY 2D IMAGE Nguyễn Minh Đức
9 BIRDFIGHTERS CO-CULTURE OF MICROALGAE AND BACTERIA FOR WASTEWATER TREATMENT COUPLING WITH BIOMASS RECOVERY Lương Hồng Ngọc 
10 PAPERWORKS SIMPLEDOC Trịnh Vương Quang Huy
11 Eye of Horus EYE OF HORUS Nguyễn Ân Trí
12 BUSY BEE ADVANCE PATTERN Nguyễn Thị Thanh Tuyền
13 PIKA PIKA WEB-CONTROLLED ROBOT WITH SMART VISION Lê Trần Phú Sỹ
14 WOW YEHCHAI Nguyễn Quốc Thịnh
15 The Seven BLOCKCHAIN-POWERED MULTI-PLATFORM OVERSEAS STUDY COUNSELING SERVICE BUILT USING CHATBOT Nguyễn Xuân Huy
16 Alpha Combination TACKIFIER TRAP FOR ULTRA-FINE DUST AND AEROSOL MICRO-ORGANISM Nguyễn Thanh Phúc Thịnh 
17 BKU808 TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM CÓ DIỆN TÍCH BỀ MẶT CAO (> 2000 M2/G)
TRONG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM VÀ ANION CHỨA KIM LOẠI NẶNG
Hồ Vĩnh Khánh
18 Viral LIGHT ALARM Trương Cẩm Dung
19 BK LTK AQUA FARM BOT Đào Duy Lộc
20 Magnus Somnia TEACHINSIGHT – ỨNG DỤNG AI PHÂN TÍCH “CẢM XÚC” LỚP HỌC, ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ TẬP TRUNG
TRONG HỌC TẬP
Trần Trương Tuấn Phát
21 Magnus Somnia FIBI – FEEDBACK COLLECTION AND ANALYSIS SYSTEM USING QR CODE Trần Trương Tuấn Phát
22 I.A.M PHẦN MỀM TRÍCH XUẤT LÔNG CHIM TRONG TỔ YẾN Hồ Trọng Thành Vinh
23 The Dominators FACE – VOICE ATTENDANCE SYSTEM Nguyễn Phúc Hưng
24 CLOUD SEEDING ANTI-ULCER ACCESSORIES Nguyễn Văn Minh Tuấn
25 CO-CO COVID-19 FIELD HOSPITAL Nguyễn Thị Vi Anh
26 Baymax SHOPPING MATE  Đỗ Thanh Nhân
27 Blue Phoenix ROBOTIC WINDOW CLEANER Nguyễn Quốc Thắng
28 IoI COMPUTER VISION FOR LINE INSPECTOR Trần Minh Quân
29 AI-Vision HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐỒNG PHỤC VÀ TRANG BỊ BẢO HỘ Nguyễn Trần Ngọc Anh
30 Big Dream 2 MÁY THỞ CHI PHÍ THẤP Huỳnh Hoàng Nhựt
31 EAD team EMERGENCY ALERT DEVICE (EAD) Nguyễn Ngọc Linh
32 ESSENCE ES-ORAL (EFFECTIVE ANTIBACTERIAL ORAL PRODUCT) Nguyễn Nhật Minh
33 DREAM MAKERS HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÁY THEO MÔ HÌNH ERP Nguyễn Văn Trường
34 UST APPLICATION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM BIO-OIL IN PRESERVING CELLULOSE-BASED PRODUCTS Trần Linh Chi
35 Hydrogen Bond RESEARCH ON ANTIBACTERIAL MATERIALS AND APPLICATIONS IN THE PRODUCTION OF ANTIBACTERIAL FABRICS Phan Minh Khôi
36 EVIMEM PROCESS RESEARCH OF BIOFILTRATION MEMBRANE FABRICATION FOR WATER TREATMENT BY CHITOSAN EXTRACTED FROM SHRIMP SHELLS Trần Minh Mẫn
37 TECH SEEDS LOW – LEVEL LASER THERAPY IN HEALING BURN Huỳnh Mai Thục Vy
38 Mobile-Net SAFE-DRIVING SUPPORT MOBILE APP (SDSA) Nguyễn Hoàng Ân
39 Student’s Concentration Estimation System HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ SỰ TẬP TRUNG CỦA SINH VIÊN Trần Quang Duy
40 Baymax SRING Đỗ Thanh Nhân

Tiêu chí chấm điểm Vòng 2

MỨC  ĐIỂM Rất tốt Tốt Trung bình Dưới trung bình Tổng điểm
TIÊU CHÍ
Đổi mới

Ý tưởng hoàn toàn mới

Ý tưởng gốc của SV, cải tiến một phần từ ý tưởng khác

Sử dụng ý tưởng đã có và thay đổi một phần

Sử dụng ý tưởng đã có và thay đổi ít

Sử dụng ý tưởng đã có và thay đổi rất ít

Ý tưởng quá cũ, không có tính mới

…/20

Hiện trạng triển khai mô hình sản phẩm

Hoàn thiện trên 80%

Hoàn thiện đạt 60% – 80%

Hoàn thiện đạt 50% – 60%

Hoàn thiện dưới 50%

Hoàn thiện dưới 40%

Dưới 30%

…/30

Tiềm năng phát triển dự án thành sản phẩm thương mại

Tiềm năng rất tốt, khả năng phát triển sản phẩm thương mại cao

Tiềm năng t tốt, có khả năng phát triển sản phẩm thương mại

Tiềm năng trung bình, khó phát triển sản phẩm thương mại

Tiềm năng thấp, rất khó phát triển sản phẩm thương mại

Tiềm năng thấp, không thể phát triển sản phẩm thương mại

Không có tiềm năng

…/30

Thuyết trình

Rất tốt và thuyết phục

Tốt và có vài điểm thuyết phục

Trung bình, chỉ thuyết phục một phần

Không thuyết phục lắm

Kém

Rất kém

…/20

Thang điểm

…/100

Top 20 đội vào Vòng Chung kết

STT TÊN NHÓM ĐỀ TÀI TRƯỞNG NHÓM
1 YOPA YOPA – Application Trần Nguyên Khang
2 5WS ESTIMATION OF SEAFOODS WEIGHT BY 2D IMAGE Nguyễn Minh Đức
3 Eye of Horus Eye of Horus Nguyễn Ân Trí
4 WOW Yehchai Nguyễn Quốc Thịnh
5 BK LTK AQUA FARM BOT Đào Duy Lộc
6 Student’s Concentration Estimation System Hệ thống đánh giá sự tập trung của sinh viên Trần Quang Duy
7 EAD team Emergency Alert Device (EAD) Nguyễn Ngọc Linh
8 ESSENCE Es-Oral (Effective Antibacterial Oral Product) Nguyễn Nhật Minh
9 UST Application of phenolic compounds from bio-oil in preserving cellulose-based products Trần Linh Chi
10 Hydrogen Bond Research on antibacterial materials and applications in the production of antibacterial fabrics Phan Minh Khôi
11 The Dominators Face – Voice Attendance System Nguyễn Phúc Hưng
12 5 Knights Ebin Võ Hoàng Việt
13 BioGold Nanocellulose From Paper Waste Hoàng Minh Hương
14 BIRDFIGHTERS Co-culture of microalgae and bacteria for wastewater treatment coupling with biomass recovery Lương Hồng Ngọc
15 PAPERWORKS SimpleDoc Trịnh Vương Quang Huy
16 Hệ thống lọc không khí Hệ thống lọc không khí sử dụng TiO2 lắp đặt trên xe bus Trần Phi Long
17 Con Hải Cẩu TẬN DỤNG VỎ TRẤU ĐỂ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM/VẬT LIỆU THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG Đoàn Ngọc Danh
18 Mobile-Net Safe-driving support mobile app (SDSA) Nguyễn Hoàng Ân
19 AI-Vision Hệ thống giám sát đồng phục và trang bị bảo hộ Nguyễn Trần Ngọc Anh
20 Magnus Somnia Fibi – Feedback collection and analysis system using QR Code Trần Trương Tuấn Phát

Tiêu chí chấm điểm Vòng 3

MỨC  ĐIỂM Rất tốt Tốt Trung bình Dưới trung bình Tổng điểm
TIÊU CHÍ
Đổi mới

Ý tưởng gốc hoàn toàn mới của sinh viên

Ý tưởng gốc của SV, cải tiến một phần từ ý tưởng khác

Sử dụng ý tưởng đã có và thay đổi một phần

Sử dụng ý tưởng đã có và thay đổi ít

Sử dụng ý tưởng đã có và thay đổi rất ít

Ý tưởng quá cũ, không có tính mới

…/20

Đối tượng thụ hưởng của dự án

Đối tượng rất đông, lan tỏa tốt, có tính nhân văn

Đối tượng đông, có tính lan tỏa

Đối tượng vừa, hạn chế số lượng

Đối tượng ít

Đối tượng rất ít

Không có

…/20

Mô hình/ sản phẩm thử nghiệm

Có sản phẩm/ mô hình cụ thể hoàn thiện

Có sản phẩm/ mô hình cụ thể nhưng chưa hoàn thiện

Chỉ có sản phẩm/ mô hình lý thuyết

Mô tả mô hình/ sản phẩm dự kiến không đủ chi tiết

Mô tả mô hình/ sản phẩm dự kiến không cụ thể rõ ràng

Không có

…/20

Tiềm năng ứng dụng triển khai trong thực tế

Thuyết phục tốt. chứng minh rõ ràng

Khá thuyết phục

Có một số tiềm năng đáng chú ý

Ít nhất 1 tiềm năng đáng chú ý

Tiềm năng rất thấp

Không có

…/20

Thuyết trình

Rất tốt và thuyết phục

Tốt và có vài điểm thuyết phục

Trung bình, chỉ thuyết phục một phần

Không thuyết phục lắm

Kém

Rất kém

…/20

Thang điểm

…/100

GIẢI THƯỞNG

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 200.000.000 đồng & quà của Nhà tài trợ

1 Giải Nhất

30.000.000 đồng/giải

Giấy khen từ BGH

2 Giải Nhì

15.000.000 đồng/giải

Giấy khen từ BGH

2 Giải Ba

10.000.000 đồng/giải

Giấy khen từ BGH

10 Giải KK

3.000.000 đồng/giải

Giấy chứng nhận

Top 20

2.000.000 đồng/giải

Giấy chứng nhận

Top 40

1.000.000 đồng/giải

Giấy chứng nhận

THỂ LỆ CUỘC THI

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Số lượng: 3-5 thành viên/đội
 • Sinh viên Trường ĐHBK
 • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN (phải có ít nhất 1 thành viên là sinh viên Trường ĐHBK – Group Kết nối SV Bách Khoa)
 • Nhóm trưởng là đại diện chính thức  làm việc với BTC
 • Ưu tiên sinh viên chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Liên kết Quốc tế của Trường ĐH Bách Khoa;
 • Mỗi sinh viên không được tham dự quá 02 đề tài;
 • Khi tham dự cuộc thi, mọi thay đổi về thành viên/nhóm trưởng, đội thi cần phải thông báo và được sự chấp thuận của BTC.
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐĂNG KÝ
 • Số lượng: 3-5 thành viên/đội
 • Sinh viên Trường ĐHBK
 • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN (phải có ít nhất 1 thành viên là sinh viên Trường ĐHBK – Group Kết nối SV Bách Khoa)
 • Nhóm trưởng là đại diện chính thức  làm việc với BTC
 • Ưu tiên sinh viên chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Liên kết Quốc tế của Trường ĐH Bách Khoa;
 • Mỗi sinh viên không được tham dự quá 02 đề tài;
 • Khi tham dự cuộc thi, mọi thay đổi về thành viên/nhóm trưởng, đội thi cần phải thông báo và được sự chấp thuận của BTC.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Hội đồng chuyên môn Đào tạo Khởi nghiệp – Đổi mới Sáng tạo

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

NHÀ TÀI TRỢ PHỔ THÔNG

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xuất nhập khẩu Điện lạnh 12h

TOP4 Video ấn tượng

 BACH KHOA INNOVATION 2020

 • Tạo sân chơi về sự sáng tạo trong nghiên cứu thực tiễn và ứng dụng của sinh viên, nhằm giải quyết các nhu cầu thực tế trong xã hội
 • Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, sáng tạo và triển khai ứng dụng thực tế của sinh viên
 • Tạo cơ hội kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp
 • Chia sẻ và kết nối giữa các sinh viên
Liên hệ

P.402, Nhà A4, ĐHBK

268 LTK, P.14, Q.10

Hotline

(028) 7300 4183 – ext.407

(Ms. Huỳnh Ngân)

Gửi form đăng ký

bachkhoa.innovation@oisp.edu.vn