Mục tiêu ban đầu của nhóm là nâng cao tỷ lệ tái chế bằng cách cắt giảm lượng chất thải gây ô nhiễm môi trường sống, điều mà những sinh vật khác trên trái đất cũng đang làm. Máy phân loại tự động của nhóm mang lại lợi ích cho môi trường, giúp thu gom chai lọ, lon để tái chế và thúc đẩy tiêu dùng xanh. Các lợi ích của máy:

  • Tốt hơn cho môi trường
  • Thuận tiện cho người dùng cuối
  • Hiệu quả cho các địa điểm thu gom chất thải
  • Có lợi cho các doanh nghiệp xanh