SSPACE TRAINING CENTER sẽ là nhà tài trợ Đồng cho cuộc thi Bach Khoa Innovation 2021, đồng thời cũng là đối tác với Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ – Trường Đại học Bách Khoa, khoa Khoa học Ứng dụng và TTĐT Bảo Dưỡng Công Nghiệp trong chương trình đào tạo phần mềm vẽ kỹ thuật SOLIDWORKS cho sinh viên.

Đôi nét về SSPACE:

SSPACE là nơi cung cấp cho sinh viên đầy đủ KIẾN THỨC – CÔNG CỤ – KỸ NĂNG để trở thành một Kỹ sư đáp ứng được các yêu cầu trong công việc của doanh nghiệp.SSPACE luôn hướng đến việc tạo giá trị, làm giảm khoảng cách giữa Sinh viên và Doanh nghiệp, nâng cao kiến thức thực tế về sản phẩm của Doanh nghiệp cho sinh viên.

Hiện tại SSPACE đang triển khai đào tạo các khóa học phần mềm SOLIDWORKS tại trường đại học Bách Khoa nhằm hiện thực hóa sứ mệnh, mục tiêu đã đề ra, góp phần mang lại cho sinh viên Bách Khoa nói riêng và sinh viên các trường đại học TPHCM nói chung cơ hội học tập và phát triển.

Thông tin chi tiết doanh nghiệp: https://sspace.edu.vn/