Mục đích của dự án:

  1. Xây dựng 1 nền tảng thống nhất nơi học sinh có thể dễ dàng tìm kiếm, tổng hợp và so sánh các thông tin tuyển sinh liên quan trong 1 trang web thống nhất
  2. Tạo nên 1 hệ thống nộp hồ sơ tự động, giúp cho các bạn học sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào nhiều trường khác nhau chỉ với một lần điền thông tin duy nhất.
  3. Nhóm 5NN tin rằng việc xây dựng Uniify không chỉ giúp cho học sinh tiết kiệm thời gian và dễ dàng kết nối với các trường đại học hơn, mà còn sẽ là 1 biểu tượng cho sự hiện đại, thống nhất của nền giáo dục đại học Việt Nam, tương tự như các nền tảng của các nước khác: CommonApp (Mỹ) và Studielink (Hà Lan).

This project is aimed to:

  1. Building an entire platform where students can easily find, synthetic and compare information all on the same website.
  2. Created a system that automatically submitted your application, help students submits their application to multiple University with a click of a button
  3. 5NN believes that building Uniiify not only helps students save time but also helps them to connect to universities easier. Finally, Uniify can become a symbol of a modernized, unification of our educational system. Similar to other educational platforms such as CommonApp (USA) and Studielink (Netherland)