DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

9

HỒ SƠ XIN THƯ NHẬP HỌC

9

HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG

9

THỦ TỤC HỒ SƠ VISA

9

HỒ SƠ XIN THƯ NHẬP HỌC

Hồ sơ xin Thư Nhập học tại Úc
 • Để xin học phổ thông, học sinh cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng học bạ của 02 năm gần nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…)
 • Để xin học cao đẳng, học sinh cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng học bạ của 02-03 năm gần nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…). Nếu đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học cao đẳng/ đại học thì ứng viên nộp thêm bảng điểm của khóa học đang học.
 • Để xin học dự bị đại học, học sinh cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng học bạ của 02-03 năm gần nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…). Nếu đã tốt nghiệp 3 và đang học cao đẳng/ đại học thì ứng viên nộp thêm bảng điểm của khóa học đang học.
 • Để xin học cử nhân, học sinh cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng học bạ của 02-03 năm gần nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…). Nếu đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học cao đẳng/ đại học thì ứng viên nộp thêm bảng điểm của khóa học đang học. Một số trường yêu cầu nộp bằng chứng về năng lực tài chánh của ứng viên: thu nhập (tối thiểu 40 triệu đồng/tháng), sổ tiết kiệm đủ ăn/ ở/ học 01 năm và các tài sản khác của gia đình.
 • Để xin học thạc sĩ ứng dụng (coursework), học viên cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, ứng viên sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…), xác nhận kinh nghiệm/ thành tích làm việc. Một số trường yêu cầu nộp bằng chứng về năng lực tài chánh của ứng viên: thu nhập (tối thiểu 40 triệu đồng/ tháng), sổ tiết kiệm đủ ăn/ ở/ học 01 năm và các tài sản khác của gia đình.
 • Để xin học thạc sĩ dạng nghiên cứu (research) và tiến sĩ, học viên cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học, hoặc bằng và bảng điểm thạc sĩ; chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, ứng viên sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc/ nghiên cứu…), xác nhận kinh nghiệm/ thành tích làm việc, lý lịch khoa học, 02 thư giới thiệu, 01 bản tự bạch, 01 đề cương nghiên cứu (research proposal) và các bài báo/ nghiên cứu đã đăng hay sách đã viết.
Hồ sơ xin Thư Nhập học tại mỹ
 • Để xin học phổ thông, học sinh cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng học bạ của 02-03 năm gần nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…), 02 thư giới thiệu, 01 bài luận.
 • Để xin học cao đẳng, học sinh cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng học bạ của 02-03 năm gần nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…). Nếu đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học cao đẳng/ đại học thì ứng viên nộp thêm bảng điểm của khóa học đang học.
 • Để xin học cử nhân, học sinh cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng học bạ của 02-03 năm gần nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), chứng chỉ SAT/ ACT, hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…). Nếu đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học cao đẳng/ đại học thì ứng viên nộp thêm bảng điểm của khóa học đang học.
 • Để xin học thạc sĩ dạng ứng dụng (coursework), ứng viên cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, ứng viên sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), GMAT/ GRE (tùy khóa học), 02 thư giới thiệu, 01 bài luận, hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…), xác nhận kinh nghiệm/ thành tích làm việc.
 • Để xin học thạc sĩ dạng nghiên cứu (research) và tiến sĩ, ứng viên cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học, hoặc bằng và bảng điểm thạc sĩ; chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, ứng viên sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), GMAT/ GRE (tùy khóa học), 02 thư giới thiệu, 01 bài luận, hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc/ nghiên cứu…), xác nhận kinh nghiệm/ thành tích làm việc, lý lịch khoa học, 1 đề cương nghiên cứu (research proposal) và các bài báo/ nghiên cứu đã đăng hay sách đã viết.
Hồ sơ xin Thư Nhập học tại Nhật

Hồ sơ du học Nhật Bản bao gồm:

 1. Các giấy tờ cá nhân liên quan.
 2. Giấy khai sanh
 3. Bằng tốt nghiệp THPT/ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (bản công chứng)
 4. Học bạ THPT (bản sao công chứng)/ bảng điểm trung cấp, cao đẳng, đại học (bản gốc)
 5. Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước (02 bản công chứng)
 6. Sổ hộ khẩu (bản công chứng)
 7. 15 hình 3×4
 8. Hộ chiếu nếu có (bản công chứng)
 9. Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật (JLPT/ NAT-TEST) nếu có
 10. Các giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh tài chánh
 11. Đơn cam kết bảo trợ tài chánh (theo mẫu) (chỉ áp dụng đơn này nếu người bảo lãnh tài chánh cho học sinh không phải là cha, mẹ, anh, chị, em…/ người thân không có tên trong sổ hộ khẩu gia đình)
 12. Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước của người bảo lãnh tài chánh (02 bản công chứng)

Lưu ý: Toàn bộ các tài liệu nộp cho Trung tâm cũng như Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cần được dịch thuật sang tiếng Nhật. Những giấy tờ đã có song ngữ Việt – Anh thì không cần dịch. Trung tâm sẽ rà soát hồ sơ xin học, dịch hồ sơ, điền các mẫu đơn xin học và gởi hồ sơ tới Trường và Lãnh sự Quán Nhật Bản.

9

HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG

CÁC LOẠI HỌC BỔNG
 • Để xin học phổ thông, học sinh cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng học bạ của 02 năm gần nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…)
 • Để xin học cao đẳng, học sinh cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng học bạ của 02-03 năm gần nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…). Nếu đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học cao đẳng/ đại học thì ứng viên nộp thêm bảng điểm của khóa học đang học.
 • Để xin học dự bị đại học, học sinh cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng học bạ của 02-03 năm gần nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…). Nếu đã tốt nghiệp 3 và đang học cao đẳng/ đại học thì ứng viên nộp thêm bảng điểm của khóa học đang học.
 • Để xin học cử nhân, học sinh cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng học bạ của 02-03 năm gần nhất, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, học sinh sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…). Nếu đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học cao đẳng/ đại học thì ứng viên nộp thêm bảng điểm của khóa học đang học. Một số trường yêu cầu nộp bằng chứng về năng lực tài chánh của ứng viên: thu nhập (tối thiểu 40 triệu đồng/tháng), sổ tiết kiệm đủ ăn/ ở/ học 01 năm và các tài sản khác của gia đình.
 • Để xin học thạc sĩ ứng dụng (coursework), học viên cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, ứng viên sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…), xác nhận kinh nghiệm/ thành tích làm việc. Một số trường yêu cầu nộp bằng chứng về năng lực tài chánh của ứng viên: thu nhập (tối thiểu 40 triệu đồng/ tháng), sổ tiết kiệm đủ ăn/ ở/ học 01 năm và các tài sản khác của gia đình.
 • Để xin học thạc sĩ dạng nghiên cứu (research) và tiến sĩ, học viên cần gửi cho Trung tâm các giấy tờ xin học: công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học, hoặc bằng và bảng điểm thạc sĩ; chứng chỉ tiếng Anh nếu có (nếu chưa, ứng viên sẽ làm bài kiểm tra tại Trung tâm), hộ chiếu/ giấy khai sanh, các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc/ nghiên cứu…), xác nhận kinh nghiệm/ thành tích làm việc, lý lịch khoa học, 02 thư giới thiệu, 01 bản tự bạch, 01 đề cương nghiên cứu (research proposal) và các bài báo/ nghiên cứu đã đăng hay sách đã viết.
XÉT HỌC BỔNG

Học bổng được xét bởi hội đồng chuyên môn theo các tiêu chí căn bản như sau:

 • Học lực từ cao tới thấp
 • Hồ sơ nộp sớm tới trễ
 • Tiêu chí riêng (nếu đó là các học bổng đặc biệt)

Mỹ hoặc một số chương trình học bổng chuyên ngành có thể có các ưu tiên khác, tuy nhiên, hai yếu tố đầu luôn là quan trọng hàng đầu.

Bên cạnh đó, Mỹ và một số quốc gia khác có thể tạm đồng ý cấp học bổng cho học sinh/ ứng viên gởi hồ sơ chưa hoàn thiện, tuy nhiên kết quả chính thức cuối cùng vẫn dựa trên hồ sơ hoàn thiện.

Với hầu hết các nước còn lại, học sinh/ ứng viên chỉ được xét học bổng sau khi có thư mời học không có điều kiện. Lời khuyên là nên nộp hồ sơ sớm để “lấy mốc”, ngay cả trước khi có đủ hồ sơ, như vậy học sinh/ ứng viên sẽ được xét nhanh hơn và cũng ưu tiên hơn.

TƯƠNG QUAN MỨC HỌC BỔNG VỚI NĂNG LỰC HỌC SINH/ ỨNG VIÊN
 • Học bổng 100% học phí: GPA ~ 100%, tiếng Anh  ≥ 7.0 IELTS
 • Học bổng 50% học phí: GPA ≥ 95%, tiếng Anh ≥ 6.5
 • Học bổng 30% học phí: GPA ≥ 85%, tiếng Anh ≥ 6.5
 • Học bổng 10-20% học phí: GPA  ≥ 75%, tiếng Anh ≥ 6.0
HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG
 • Học bạ/ bảng điểm của khóa học gần nhất
 • Bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất
 • Hộ chiếu trang có ảnh và chữ ký
 • Tiếng Anh (PTE A/ IELTS/ TOEFL/ SAT/ GMAT/ GRE…)
 • Thành tích khoa học, hoạt động ngoại khóa, các bài viết nghiên cứu nếu có

Nếu dự tuyển học bổng bậc thạc sĩ/ tiến sĩ thì ứng viên cần thêm 01 personal statement, 02 thư giới thiệu.

Lưu ý: Với các học bổng bán phần (chỉ có học phí hoặc một phần học phí, hoặc một phần tiền ăn ở…), học sinh/ ứng viên cần đảm bảo đủ tài chánh trang trải các khoản phí còn lại (học phí, sinh hoạt phí…).