Thể lệ cuộc thi

1Đối tượng tham gia / nhóm dự thi

● Sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM và các vùng lân cận;

● Cựu sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Tp HCM hoặc các trường thuộc khối trường Đại học Quốc gia Tp HCM (tốt nghiệp từ 2 năm trở lại);

● Khuyến khích sinh viên từ chương trình tiên tiến, chất lượng cao, và liên kết quốc tế của trường ĐHBK Tp HCM;

● Đội sinh viên dự thi phải có từ 03 đến 05 thành viên;

● Mỗi sinh viên không được tham dự quá 02 đề tài;

● Nhóm trưởng của nhóm dự thi sẽ là đại diện chính thức của nhóm làm việc với Ban tổ chức (cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm: MSSV, email trường, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng);

● Trong quá trình tham dự cuộc thi, mọi thay đổi về thành viên/nhóm trưởng, đội thi cần phải thông báo và được sự chấp thuận của Ban tổ chức;

Đề tài/Dự án đăng ký

● Đề tài/Dự án đăng ký cần có tính mới, sáng tạo, tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu hiện tại/tương lai của xã hội hướng đến phát triển bền vững;

● Đề tài về giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu của Doanh nghiệp;

● Khuyến khích các đề tài/dự án ứng dụng được các kiến thức đã được học tại Trường liên quan tới các chuyên ngành như: khoa học và kỹ thuật máy tính, điện – điện tử, cơ khí – cơ điện tử, kỹ thuật hóa học, xây dựng, môi trường, giao thông, địa chất – dầu khí, quản lý công nghiệp, vật liệu, khoa học ứng dụng, bảo dưỡng công nghiệp…

● Đề tài không được vi phạm luật sở hữu trí tuệ;

● Đề tài đã đoạt giải từ hạng Ba trở lên của các cuộc thi tương tự không được đăng ký.

Quy định về bài dự thi

● Thể thức, hình thức trình bày: Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Anh, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 13, phông chữ Times New Roman;

● Sản phẩm gửi kèm bài dự thi – Bản thuyết minh dự án được báo cáo qua file Powerpoint;

   – Bản trình bày của nhóm bằng Video clip không quá 03 phút;

   – Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).

Lộ trình

VÒNG SƠ TUYỂN

● Phổ biến thể lệ cuộc thi đến tất cả các sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi;

● Tổ chức lựa chọn tối đa 100 dự án xuất sắc nhất vào vòng 1;

● Thời hạn Ban Tổ Chức (BTC) nhận hồ sơ và đề tài dự thi từ các nhóm dự thi: Trước 23h59 ngày 20/01/2021.

VÒNG 1:

● Sau khi nhận được tối đa 100 hồ sơ và bài dự thi sau vòng sơ tuyển, ngày 14/03/2021, BTC sẽ tổ chức Vòng 1 và Ban giám khảo (BGK) chấm và lựa chọn tối đa 50 dự án của sinh viên có tính khả thi cao nhất vào Vòng 2

● Tiêu chí chấm vòng 1, xem chi tiết tại đây

VÒNG 2:

● Sau khi nhận được tối đa 50 hồ sơ và bài dự thi sau vòng 1, ngày 11/04/2021, BTC sẽ tổ chức Vòng 2 và BGK chấm và lựa chọn 20 dự án của sinh viên có tính khả thi cao nhất vào Vòng chung kết.