HỌC BỔNG

Chính sách học bổng của chương trình đào tạo quốc tế rất đa dạng: học bổng Khuyến khích Học tập mỗi học kỳ (cao nhất lên tới 15.400.00 đồng/học kỳ), học bổng thành tích hoạt động Đoàn – hội, học bổng IELTS, học bổng thủ khoa tuyển sinh đầu vào, học bổng thủ khoa tốt nghiệp, học bổng trao đổi sinh viên, học bổng từ các ĐH đối tác Úc, Mỹ, Nhật, New Zealand, học bổng của các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp…

Học bổng Khuyến khích Học tập (theo từng học kỳ)

THỨ TỰ ƯU TIÊNMỨC HỌC BỔNGĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNGGIÁ TRỊ HỌC BỔNG
(đồng)
Điểm trung bình chung mở rộngĐiều kiện khác
1Đặc biệt Xuất sắc≥ 9,5• Điểm thành phần ≥ 5,0
• Điểm rèn luyện ≥ 85
15.400.000
2Xuất sắcTừ 9,0 đến dưới 9,5• Điểm thành phần ≥ 5,0
• Điểm rèn luyện ≥ 80
11.000.000
3GiỏiTừ 8,5 đến dưới 9,0• Điểm thành phần ≥ 5,0
• Điểm rèn luyện ≥ 80
7.700.000
4Khá GiỏiTừ 8,0 đến dưới 8,5• Điểm thành phần ≥ 5,0
• GPA ≥ 7,5
• Điểm rèn luyện ≥ 80
6.600.000
5Tiến bộ vượt bậcTăng ít nhất 1,0 so với học kỳ trước• Điểm thành phần ≥ 5,0
• GPA ≥ 6,5
• Học đầy đủ các môn học của học kỳ xét học bổng
3.300.000
6Khá 1Từ 7,5 đến dưới 8,0• Điểm thành phần ≥ 5,0
• GPA ≥ 7,0
• Điểm rèn luyện ≥ 80
3.300.000
7Khá 2Từ 7,0 đến dưới 7,5• Điểm thành phần ≥ 5,0
• GPA ≥ 7,0
• Điểm rèn luyện ≥ 80
2.200.000

Học bổng Đoàn – hội (theo từng học kỳ)

MỨC HỌC BỔNGĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNGGIÁ TRỊ HỌC BỔNG
(đồng)
Thành tíchĐiều kiện khác
Đặc biệt Xuất sắcCó thành tích, đóng góp đặc biệt xuất sắc trong công tác Đoàn Hội• Điểm thành phần ≥ 5,0
• GPA của học kỳ xét học bổng ≥ 6,5
• Điểm rèn luyện ≥ 90
• Tối đa 1 suất học bổng/học kỳ
2.200.000
Xuất sắcCó thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn Hội• Điểm thành phần ≥ 5,0
• GPA của học kỳ xét học bổng ≥ 6,5
• Điểm rèn luyện ≥ 90
• Tối đa 10 suất học bổng/học kỳ
550.000
Các giải thưởng cấp trường, ĐH Quốc gia TP.HCM, toàn quốcHọc vụ, Đoàn Khối đề xuất theo từng trường hợp cụ thể

Ghi chú

– Điểm trung bình chung mở rộng = 80% GPA + 20% điểm rèn luyện; GPA được quy về thang 10

– Không xét học bổng Khuyến khích Học tập cho sinh viên vi phạm kỷ luật, đóng học phí trễ hạn, thiếu hoặc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế quá hạn quy định

– Tổng suất học bổng Khuyến khích Học tập được xét không quá 20% số sinh viên/khóa, lấy từ cao xuống thấp và theo thứ tự ưu tiên của mức học bổng

– Học bổng được xét cho học kỳ chính khóa, không áp dụng cho học kỳ Hè

– Học bổng được trao sau khi kết thúc học kỳ

– Học bổng không có giá trị chuyển nhượng cho người khác

– Mức học bổng và số lượng học bổng sẽ được điều chỉnh từng học kỳ