Tin tức

[Hội thảo] Kỹ năng viết thuyết minh dự án thuyết phục

Nằm trong chuỗi sự kiện của cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “Bach Khoa Innovation 2021” với mục tiêu “Hội nhập – Sáng tạo – Khởi nghiệp” diễn ra từ ngày 26.12.2020 đến 16.05.2021, hội thảo “Kỹ năng viết thuyết minh dự án thuyết phục” sẽ được tổ chức vào lúc 8h30...