Select Page

PHÒNG THÍ NGHIỆM, XƯỞNG THỰC HÀNH

Trường ĐH Bách khoa sở hữu hơn 150 phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia do Chính phủ và Đại học Quốc gia TP.HCM đầu tư. Các phòng thí nghiệm được nâng cấp hàng năm để phục vụ hiệu quả việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên.

Thêm vào đó, trường còn có nhiều trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ như: Trung tâm Kỹ thuật điện toán, Trung tâm Lọc hóa dầu, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xây dựng (REACTEC), Trung tâm Nghiên cứu thiết bị & công nghệ cơ khí, Trung tâm Nghiên cứu & Hỗ trợ đào tạo quản trị doanh nghiệp (BR&T), Trung tâm Nghiên cứu về nước Khu vực châu Á (CARE-Rescif), Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ (HCMUT-TBI)…

Nhà trường còn trang bị phòng máy tính hiện đại với cấu hình mạnh và đường truyền internet tốc độ cao, giúp sinh viên thực hành trên lớp, tìm kiếm thông tin học tập, nghiên cứu hiệu quả.

Phòng Thực hành Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính

Phong-may-tinh_BK

Phòng Thí nghiệm Khoa Kỹ thuật Hóa học

Phong-Thi-nghiem-Hoa-hoc_BK_01

Phòng Thí nghiệm Khoa Môi trường & Tài nguyên

Phong-Thi-nghiem-Moi-truong_BK_01

Xưởng Thực hành Khoa Cơ khí

Xuong-Co-khi_BK_02

Phòng Thực hành Khoa Địa chất Dầu khí

Phong-Mau-vat-Dia-chat_BK-01

Phòng Thực hành Khoa Kỹ thuật Giao thông

Xuong-O-to_BK_02