ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Đội ngũ OISP 2022

Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP) tự hào là đơn vị tiên phong của Trường Đại học Bách khoa đảm trách sứ mệnh tạo giá trị độc đáo cho sinh viên, học viên, giảng viên, các phòng/ ban trong nhà trường, doanh nghiệp, đối tác.

Một trong những giá trị độc đáo đó chính là chất lượng đào tạo và dịch vụ xuất sắc. Để thực hiện điều này một cách thành công, OISP quy tụ một đội ngũ chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, có trí tuệ, có đạo đức – luôn không ngừng học tập và rèn luyện, tích lũy kiến thức và kỹ năng mới, nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của tổ chức.

Cơ cấu tổ chức Văn phòng Đào tạo Quốc tế, tháng 12/2023

Ban Giám đốc Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Ban Giám đốc Văn phòng Đào tạo Quốc tế, năm 2024

Bộ phận Marketing & Tuyển sinh

Bộ phận Marketing & Tuyển sinh, năm 2024

Bộ phận Quản trị Chất lượng & Phát triển CTĐTQT

Bộ phận Quản trị chất lượng & Phát triển chương trình đào tạo quốc tế, năm 2024

Bộ phận Dịch vụ

Bộ phận Dịch vụ, năm 2024

Bộ phận Hành chính – Tổng hợp

Bộ phận Hành chính – Tổng hợp, năm 2024
HỌ TÊNCHỨC VỤ, LĨNH VỰC CHUYÊN TRÁCHE-MAIL
PGS. TS. Đặng Đăng TùngGiám đốc Văn phòng Đào tạo Quốc tế
Lãnh đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động của văn phòng thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa ủy quyền, chuyên trách các công tác:
• Marketing, tuyển sinh
• Quản trị tài chính, quản trị nhân sự
Kiêm nhiệm Trưởng Bộ phận Quản trị Chất lượng & Phát triển Chương trình Đào tạo
tung.dang [at] oisp.edu.vn
PGS. TS. Trương Quang VinhPhó Giám đốc Văn phòng Đào tạo Quốc tế
Chuyên trách các công tác:
• Học vụ quốc tế
• Hoạt động sinh viên – học viên & hướng nghiệp
• Kỹ năng
• Ngoại ngữ
• Phát triển chương trình đào tạo bậc Sau Đại học
• Công nghệ thông tin nội bộ
Kiêm nhiệm Giám đốc chương trình MBA-MCI Việt Nam
vinh.truong [at] oisp.edu.vn
TS. Nguyễn Cảnh TuấnPhó Giám đốc Văn phòng Đào tạo Quốc tế
Chuyên trách các công tác:
• Quản trị chất lượng
• Phát triển chương trình đào tạo bậc Đại học
• Cơ sở vật chất
Kiêm nhiệm Trưởng Bộ phận Marketing & Tuyển sinh
tuan.nguyen [at] oisp.edu.vn
ThS. Lê Mỹ Ngọc TrâmPhó Trưởng Bộ phận Marketing & Tuyển sinhtram.le [at] oisp.edu.vn
Vũ Trần Mai OanhTrưởng Bộ phận Dịch vụoanh.vu [at] oisp.edu.vn
Huỳnh Thị Thu ThủyPhó Trưởng Bộ phận Dịch vụthuy.huynh [at] oisp.edu.vn
Nguyễn Minh ThiTrưởng Bộ phận Hành chính – Tổng hợpminhthi.nguyen [at] oisp.edu.vn
Trần Duy ThảoPhó Trưởng Bộ phận Hành chánh – Tổng hợpthao.tran [at] oisp.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thanh TrangPhó Trưởng Bộ phận Quản trị Chất lượng & Phát triển Chương trình Đào tạo Quốc tế
Chuyên trách mảng quản trị chất lượng
thanhtrang.nguyen [at] oisp.edu.vn