Select Page

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP) tự hào là đơn vị tiên phong của Trường Đại học Bách khoa đảm trách sứ mệnh tạo giá trị độc đáo cho sinh viên, học viên, giảng viên, các phòng/ ban trong nhà trường, doanh nghiệp, đối tác.

Một trong những giá trị độc đáo đó chính là chất lượng đào tạo và dịch vụ xuất sắc. Để thực hiện điều này một cách thành công, OISP quy tụ một đội ngũ chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, có trí tuệ, có đạo đức – luôn không ngừng học tập và rèn luyện, tích lũy kiến thức và kỹ năng mới, nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của tổ chức.

HỌ TÊNCHỨC VỤ, LÃNH VỰC CHUYÊN TRÁCHE-MAIL
TS. Đặng Đăng TùngGiám đốc VP Đào tạo Quốc tế
Lãnh đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động của văn phòng thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa ủy quyền, bao gồm các công tác:
• Nhân sự
• Tài chính
• Đối nội, đối ngoại
• Tuyển sinh và truyền thông các chương trình đào tạo quốc tế bậc ĐH và Sau ĐH như Chất lượng cao, Tiên tiến, Chuyển tiếp Quốc tế, Chất lượng cao Tăng cường Tiếng Nhật, Tăng cường Tiếng Nhật, Kỹ sư Việt – Nhật, Thạc sỹ Chất lượng cao (IMP), Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tư vấn Quản trị – Khởi nghiệp – Đổi mới Sáng tạo (MBA-MCI)
tung.dang [at] oisp.edu.vn
TS. Nguyễn Cảnh TuấnPhó Giám đốc VP Đào tạo Quốc tế
• Cơ sở vật chất
• Đảm bảo chất lượng
• Chuyển tiếp – du học
tuan.nguyen [at] oisp.edu.vn
PGS. TS. Trương Quang VinhPhó Giám đốc VP Đào tạo Quốc tế
• Sau ĐH
• Quan hệ doanh nghiệp
• Nghiên cứu khoa học của sinh viên
• Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
vinh.truong [at] oisp.edu.vn
TS. Nguyễn Huỳnh ThôngPhó Giám đốc VP Đào tạo Quốc tế
• Học vụ
• Đoàn – Hội
thong.nguyen [at] oisp.edu.vn
ThS. Lê Mỹ Ngọc TrâmPhó Trưởng BP Tuyển sinh & Quan hệ Doanh nghiệptram.le [at] oisp.edu.vn
ThS. Lê Thị ThảoTrưởng BP Học vụthao.le [at] oisp.edu.vn
ThS. Hoàng Lê Vân AnhĐại diện BP Chuyển tiếpanh.hoang [at] oisp.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thanh HuyềnPhó Trưởng BP Sau ĐH (IMP, MBA-MCI)huyen.nguyen [at] oisp.edu.vn
Huỳnh Thị Thu ThủyPhó Trưởng BP Việt – Nhật (VJEP)thuyhuynh.vjep [at] oisp.edu.vn
Nguyễn Minh ThiPhó Trưởng BP Hành chánh – Tổng hợp
• Kế toán
minhthi.nguyen [at] oisp.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thanh TrangPhó Trưởng BP Hành chánh – Tổng hợp
• Đảm bảo chất lượng
thanhtrang.nguyen [at] oisp.edu.vn
Trần Duy ThảoPhó Trưởng BP Hành chánh – Tổng hợp
• Nhân sự
thao.tran [at] oisp.edu.vn
Đội ngũ nhân sự OISP - Ban Giám đốc - 2021

Ban Lãnh đạo VP Đào tạo Quốc tế

Bộ phận Tuyển sinh & Quan hệ Doanh nghiệp 2022 - Văn phòng Đào tạo Quốc tế

BP Tuyển sinh & Quan hệ Doanh nghiệp

Đội ngũ nhân sự OISP - Bộ phận Học vụ - 2021

BP Học vụ

Bộ phận Chuyển tiếp - Du học 2022 - Văn phòng Đào tạo Quốc tế

BP Chuyển tiếp – Du học

Bộ phận Sau ĐH (IMP, MBA-MCI) 2022 - Văn phòng Đào tạo Quốc tế

BP Sau ĐH (IMP, MBA-MCI)

Bộ phận Việt - Nhật (VJEP) 2022 - Văn phòng Đào tạo Quốc tế

BP Việt – Nhật (VJEP)

Bộ phận Hành chánh - Tổng hợp 2022 - Văn phòng Đào tạo Quốc tế

BP Hành chánh – Tổng hợp

Ban Tiếng Anh 2022 - Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Ban Tiếng Anh

Ban Tiếng Nhật 2022 - Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Ban Tiếng Nhật

Đoàn - Hội 2022 - Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Đoàn – hội