Chương trình CLC ngành Quản lý Môi trường, Kỹ thuật của Bách khoa rất phù hợp với những bạn trẻ yêu mến thiên nhiên và mong muốn bảo vệ môi trường.

Xem tiếp