Câu hỏi liên quan về điều kiện chuyển tiếp: 1. Nếu sinh viên thiếu tín chỉ (nợ môn) có qua Trường đối tác trả được hay không?...

Xem tiếp