Nhu cầu nhân lực ngành cơ khí chưa bao giờ giảm nhiệt và được dự báo sẽ duy trì sức hút trong nhiều năm tới.

Xem tiếp