“Mạng gì mà lắc quá, không coi được video”, “Đang coi nữa chừng bị out ra”, ”Không đăng nhập vào lớp được”, “Tiếng thì lúc được...

Xem tiếp