Vào ngày 19/6/2021, Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã tổ chức Hội nghị Khoa học & Công nghệ Sinh viên Bách khoa Quốc tế lần thứ VIII.

Xem tiếp