Từ 21/10, sinh viên K15 Chương trình Đào tạo Quốc tế – ĐH Bách Khoa TP.HCM bắt đầu tham gia đợt khảo sát chất lượng giữa...

Xem tiếp