Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polymer thuộc khoa Công nghệ Vật liệu – Trường ĐH Bách Khoa đã phối hợp với bệnh viện Trưng...

Xem tiếp