Các kỹ sư tốt nghiệp từ CT TCTN ngành Điện – Điện tử sẽ có nhiều cơ hội làm việc, sinh sống tại NB.

Xem tiếp