Hàng loạt hoạt động quan trọng đầu năm mà “tân binh” BK-OISP K21 phải thực hiện trước khi chính thức bắt đầu học kỳ...

Xem tiếp