9.68 là điểm trung bình tích lũy 02 năm học 2013 – 2014 của Trịnh Trần Mai Kim Hoàng, nữ sinh ngành Xây dựng – Chương...

Xem tiếp